WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2007 roku

  1. "Działalność gospodarcza dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie"

  Część II:

  - 09.01.2007 r. w godz. 14-18 - NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala "B"
  - 15.01.2007 r. w godz. 14-18 - Kwidzyn - Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11-listopada 13

  - 16.01.2007 r. w godz. 10- 14 - Słupsk - Starostwo Powiatowe ul. Szarych Szeregów 14, sala 63
  - 17.01.2007 r. w godz. 14-18 - Starogard Gdański - Starogardzkie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 3
  - 18.01.2007 r. w godz. 14-18 – Chojnice - Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56

   

   

  2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

   

  - 16.01.2007 r. w godz. 14-18 - NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala "B"

   

   

  3. Czynna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

   

  - 20.02.2007 r. godz. 14-18 – NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

  - 22.02.2007 r. godz. 10-14 – Słupsk, Starostwo Powiatowe ul. Szarych Szeregów 14, sala 63

  - 23.01.2007 r. godz. 14-18 – Chojnice, Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56

  - 26.02.2007 r. godz. 14-17:30 – Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11-go Listopada 13

  - 28.02.2007 r. godz. 14-18 – Starogard Gdański, Starogardzkie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 3

   

   

  4. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi budowlane

   

  - 6.11.2007 r. godz. 13 - NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  5. Organizacja i właściwości organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach wydawania decyzji architektoniczno-budowlanych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy

   

  - 14.11.2007 r. godz.12 - Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, sala 63

   

   

  6. Studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych

   

  - Część I - 4.12.2007 r. godz. 10.00-15.30 - NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

  - Część II - 8.01.2008 r.

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na e-mail: pom@piib.org.pl lub fax 058 301-44-98

   

   

  7. Spotkanie z p. Januszem Niemkiewiczem, przewodniczącym Gdańskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na temat: „Procedura uzgodnień dokumentacji projektowej w procesie inwestycyjnym”

   

  - 13.12.2007 r. godz. 14.0 - NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2007-12-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra