WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku
  1. Studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych

   

  - Część II - 8.01.2008 r. godz. 10.00-15.30 - budynek NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  2. Procedury uzgadniania i kompletowania dokumentacji projektowej w procesie inwestycyjnym

   

  - 23.01.2008 r. godz. 10.00 - Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14

   

   

  3. Organizacja i właściwości organów organizacji rządowej i samorządowej w sprawach wydawania decyzji architektoniczno-budowlanych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy

   

  - 12.02.2008 r. godz. 14.00 - budynek NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  4. Użytkowanie i kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych. Prowadzenie książki obiektu 

   

  - 29.02.2008 r. godz. 12.00 - budynek NOT w Słupsku, ul. Garncarska 4

   

   

  5. Obciążenie śniegiem i awarie konstrukcji budowlanych z tym związane

   

  - 4.03.2008 r. godz. 14.00-16.00 - budynek NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  6. Wyroby budowlane - wprowadzenie do obrotu i stosowanie w budownictwie

   

  - 12.05.2008 r. godz. 10.00-14.00 - Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14

   

  - 13.05.2008 r. godz. 10.00-16.00 - budynek NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  7. Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007-2013

   

  - część I - 28.05.2008 r. godz. 9.30-14.30 - Gdańsk, budynek NOT, ul. Rajska 6, sala „B”

   

  - część II - 17.06.2008 r. godz. 9.30-14.30 - Gdańsk, budynek NOT, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  8. Przepisy prawne i podstawowe informacje w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

   

  - 4.12.2008 r. godz. 10.00-14.00 - Sala konferencyjna NOT-u w Słupsku, ul. Garncarska 4

   

   

  9. Warunki kontraktowe FIDIC

   

  - część I - 9.12.2008 r. godz. 10.00-16.00 - Gdańsk, budynek NOT, ul. Rajska 6, sala „B”

   

  - część II - 13.01.2009 r. godz. 10.00-16.00 - Gdańsk, budynek NOT, ul. Rajska 6, sala „B”

   

   

  10. Szkolenie dla projektantów w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

   

  - od 16.12.2008 r. godz. 17.00 - Sala konferencyjna NOT-u w Słupsku, ul. Garncarska 4

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2009-02-19 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra