WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2011 roku

  1. Wstęp do Eurokodów - podstawy projektowania i normy obciążeń

  Gdańsk - 26.01.2011 r. godz. 14.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 6.04.2011 r. godz. 14.00, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14 

   

  2. Prawo Zamówień Publicznych

  Gdańsk - 22.02.2011 r. godz. 14.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 24.02.2011 r. godz. 14.00, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14

   

  3. Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o ubezpieczeniu OC członków PIIB?
      Czego może żądać inspektor PIP podczas kontroli na budowie? 
      Co powinien zawierać plan BIOZ?

  Gdańsk - 29.03.2011 r. godz. 14.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 31.03.2011 r. godz. 13.00, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14

   

  4. Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów

  Gdańsk - 13.04.2011 r. godz. 14.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6, sala B

  Słupsk - 25.05.2011 r. godz. 13.00-17.00, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14

   

  5. Utrzymywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami Prawa budowlanego

  Gdańsk - 24.05.2011 r. godz. 14.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 8.06.2011 r. godz. 13.00-17.00, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14

   

  6. Praktyczne sposoby rozwiązywania sporów w budownictwie. Powiedz TAK mediacjom

  Gdańsk - 16.06.2011 r. godz. 14.00-17.30, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

  7. Ochrona cieplna i ocena charakterystyki energetycznej budynków

  Gdańsk - 20.09.2011 r. godz. 12.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

  8. Projektowanie słupów żelbetowych według Eurokodu 2

  Gdańsk - 28.09.2011 r. godz. 13.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 26.09.2011 r. godz. 13.00-18.00, budynek NOT, ul. Garncarska 4

   

  9. Obciążenia środowiskowe w ujęciu Eurokodów

  Gdańsk - 12.10.2011 r. godz. 13.00-16.30, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 26.10.2011 r. godz. 13.00-16.30, budynek NOT, ul. Garncarska 4

   

  10. Zagadnienia procesu budowlanego w projektowaniu i wykonawstwie - stan prawny na 1.01.2011 r.

  Gdańsk - 18.10.2011 r. godz. 12.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

  11. Zasady projektowania kompleksowej ochrony odgromowej obiektów budowlanych w świetle normy PN-EN 62305

  Gdańsk - 26.10.2011 r. godz. 14.00-18.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

  12. Oświetlenie LED w budownictwie - trendy, elementy projektowania i legislacji

  Gdańsk - 8.11.2011 r. godz. 15.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

  13. Najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące aktualnych przepisów Prawa budowlanego w zakresie procesu budowlanego

  Słupsk - 16.11.2011 r. godz. 13.00-17.00, budynek WHSZ, ul. Kozietulskiego 6-7

   

  14. Wymagania ochrony przeciwpożarowej w projektach i podczas odbioru Państwowej Straży Pożarnej

  Gdańsk - 21.11.2011 r. godz. 14.00-17.30, budynek NOT, ul. Rajska 6

  Słupsk - 7.12.2011 r. godz. 14.00-17.30, budynek WHSZ, ul. Kozietulskiego 6-7

   

  15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - węzły ciepłownicze

  Gdańsk - 14.12.2011 r. godz. 13.00-17.30, budynek NOT, ul. Rajska 6

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2011-12-20 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra