WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2012 roku

  1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacyjnych
  Gdańsk - 18.01.2012 r. godz. 13.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  2. Wyroby budowlane w świetle ustawy o wyrobach budowlanych
  Gdańsk - 31.01.2012 r. godz. 14.00-17.30, budynek NOT, ul. Rajska 6
  Słupsk - 7.02.2012 r. godz. 13.00-16.30, budynek Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, ul. Kozietulskiego 6-7

  3. Ograniczanie zagrożenia bakteriami Legionella w eksploatowanych instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych
  Gdańsk - 7.02.2012 r. godz. 13.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  4. Ochrona przeciwpożarowa - wybrane zagadnienia
  Gdańsk - 29.02.2012 r. godz. 14.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6
  Słupsk - 19.03.2012 r. godz. 14.00-17.00, budynek Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, ul. Kozietulskiego 6-7

   5. Warunki kontraktowe FIDIC
  - cz. I - 12.03.2012 r. w Gdańsku w godzinach 10.00-16.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.
  - cz. II - 13.03.2012 r. w Gdańsku w godzinach 10.00-16.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.
   

  6. PGE Arena w Gdańsku Letnicy - projekt i budowa
  Gdańsk, 11.04.2012 r. w godzinach 15.00-18.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  7. Stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości - klasyfikacja,znakowanie, badania, odbiór itd.
  Gdańsk, 14.05.2012 r. w godzinach 13.00-15.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  8. Systemy ciągłego monitoringu technicznego konstrukcji – innowacyjne technologie w budownictwie
  Gdańsk23.05.2012 r. w godzinach 14.00-17.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  9. Zasady projektowania kompleksowej ochrony odgromowej-ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej
  Gdańsk, 24.05.2012 r. w godzinach 14.00-18.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  10. Systemy ciągłego monitoringu technicznego konstrukcji – innowacyjne technologie w budownictwie
  Gdańsk, 23.05.2012 r. w godzinach 14.00-17.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  11. Projektowanie przekryć z tkanin technicznych
  Gdańsk, 6.06.2012 r. w godzinach 14.00-17.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  12. Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w budownictwie
  Gdańsk, 12.06.2012 r. w godzinach 14.00-17.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  13. Wybrane zagadnienia procesu budowlanego
  Słupsk - 13.06.2012 r. godz. 13.00-15.00, budynek Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, ul. Kozietulskiego 6-7

  14. Problemy jakości energii elektrycznej w nowoczesnych instalacjach elektrycznych (PQ)
  Gdańsk21.06.2012 r. w godzinach 14.00-19.00 w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6.

  15. Problemy konstrukcyjne w projektowaniu obiektów betonowych w świetle Eurokodu 2
  Gdańsk - 18.09.2012 r. godz. 14.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6
  Słupsk - 19.09.2012 r. godz. 13.00-16.30, budynek NOT, ul. Garncarska 4

  16. Nowoczesne technologie w budownictwie 
  Gdańsk - 26.09.2012 r., budynek NOT, ul. Rajska 6

  17. Aktualne zmiany w Prawie Budowlanym oraz aktualne przepisy dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
  Gdańsk - 9.10.2012 r. godz. 14.00-17.30, budynek NOT, ul. Rajska 6
  Słupsk - 24.10.2012 r. godz. 13.00-16.30, budynek Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, ul. Kozietulskiego 6-7

  18. Gdańskie Dni Elektryki 2012
  Gdańsk - 11-12.10.2012 r., budynek NOT, ul. Rajska 6

  19. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych materiałami na bazie włókien węglowych, szklanych i aramidowych. Wzmacnianie warstw asfaltowych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem geosyntetyków
  Gdańsk - 7.11.2012 r. godz. 14.00-17.00, budynek NOT, ul. Rajska 6

  20. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski
  Gdańsk - 12.12.2012 r. godz. 13.00-17.00, Hotel Scandic przy ul. Podwale Grodzkie 9

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2013-03-12 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra