WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

  1. Odpowiedzialność inwestora/projektanta/kosztorysanta za składowe dokumentacji przetargowej, zabezpieczenie interesu prawnego stron postępowania
  Gdańsk - 10.01.2014 r., godz. 13.00-17.00, budynek NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  2. II Sympozjum "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą. Doświadczenia z budowy pierwszej rury tunelu"
  Gdańsk - 13.02.2014 r., ul. Żaglowa 11 - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

  3. Betonowe prefabrykaty dla kanalizacji - istotne cechy użytkowe w ujęciu parametrów normowych. Prosta droga do dobrej specyfikacji - szkolenie PZITS O/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk - 19.02.2014 r.

  4. Zastosowanie Prawa budowlanego w projektowaniu, budowie, utrzymaniu obiektów elektrycznych i elektroenergetycznych - konferencja SEP o/Gdańsk i POIIB - Gdańsk - 27.02.2014 r.

  5. Nowe rozwiązania w technice sanitarnej - szkolenie PZITS O/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk, 7.03.2014 r.

  6. Efektywność energetyczna - nowe przepisy prawne, nowe rozwiązania - szkolenie PZITS o/Słupsk i POIIB
  Słupsk, 11.03.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Garncarskiej 4

  7. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
  Gdańsk, 11.03.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  8. Spory w kontraktach na inwestycje budowlane realizowane w oparciu o zamówienia publiczne
  Gdańsk, 28.03.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  9. Wprowadzenie do Eurokodów – podstawy projektowania konstrukcji
  Gdańsk - 7.04.2014 r. ul. Żaglowa 11 - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

  Słupsk, 14.04.2014 r. sala NOT-u ul. Garncarska 4

  10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa
  Gdańsk - 24.04.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  11. Projektowanie i nadzór nad wykonaniem antykorozyjnych zabezpieczeń na konstrukcjach stalowych
  Gdańsk - 13.05.2014 r. - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ul. Żaglowa 11

  12. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
  Gdańsk - 29.05.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  13. Wybrane praktyczne aspekty rozstrzygnięć sądowych w zakresie: opracowanych przedmiarów, dokumentacji projektowej, rodzaju form wynagrodzenia, podawania znaków towarowych w procedurach przetargowych
  Gdańsk - 4.06.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  14. Zasady ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk - 12.06.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  15. Proces realizacji inwestycji w 2014 r. – od zgody urbanistycznej do pozwolenia na użytkowanie. Planowane zmiany i związane z tym problemy
  Gdańsk - 13.06.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  16. Regulacje prawne i zmiany w zakresie ochrony cieplnej budynków oraz praktyczne sposoby eliminacji mostków cieplnych - szkolenie PZITB o/Słupsk i POIIB
  Słupsk - 24.06.2014 r. w sali NOT-u przy ul. Garncarskiej 4

  17. Niezawodność konstukcji betonowych w ujęciu Eurokodów
  Słupsk - 16.09.2014 r., w sali NOT-u przy ul. Garncarskiej 4
  Gdańsk - 17.09.2014 r., w siedzibie POIIB przy ul. Rzeczypospolitej 4/155

  18. Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa - szkolenie POIA i POIIB
  Gdańsk - 02.10.2014 r.

  19. FALA TECHNICZNA MIDAS 2014 POLSKA - Najnowsze światowe trendy rozwiązań informatycznych dla inżynierii lądowej
  Gdańsk - 15.10.2014 r., w siedzibie POIIB w sali konferencyjnej przy ul. Rzeczypospolitej 4/155

  20. SYMPOZJUM "Przeprawa mostowa przez Wisłą koło Kwidzyna"
  Gdańsk - 16.10.2014 r.

  21. Antenowe instalacje telekomunikacyjne w budownictwie wielorodzinnym stosownie do Rozporządzenia MTBiGM
  Gdańsk - 22.10.2014 r., w siedzibie POIIB w sali konferencyjnej przy ul. Rzeczypospolitej 4/155

  22. Problemy przy projektowaniu dachów - przykłady, analizy i rozwiązania w świetle nowych wymagań związanych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Gdańsk - 06.11.2014 r., Gdański Park Naukowo - Technologiczny ul. Trzy Lipy 3, sala AB budynek C 

  23. Służebność przesyłu w realizacji inwestycji liniowych. Zagadnienia cywilnoprawne i administracyjnoprawne.
  Gdańsk - 07.11.2014 r. od godz. 12.00 do 16.00 w siedzibie POIIB w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

  24. Gdańskie Dni Elektryki - Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa -konferencja organizowana przez SEP O/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk - 14.11.2014 r., godz.9.00-17.30, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

  25. Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej Inżynierów Budownictwa na przykładach szkód i roszczeń
  Słupsk
  - 18.11.2014 r.
  od godz. 13.00 do 16.00, w budynek NOT-u przy ul. Garncarskiej 4.
  Gdańsk - 19.11.2014 r. od godz. 13.00 do 16.00, siedziba POIIB, sala konferencyjna przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

  26.Analiza techniczno-ekonomiczna budowy i eksploatacji systemów grzewczych opartych na tradycyjnych i odnawialnych źródłach energii w zastosowaniu do osiedli mieszkaniowych - szkolenie SEP i POIIB
  Gdańsk - 20.11.2014r., budynek NOT-u, ul Ratajska 6, sala B, godz. 15 - 18

  27.Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - nowa metodologia, nowe przepisy prawne - szkolenie PZITS i POIIB
  Słupsk - 03.12.2014 r. od godz. 13.00 do 17.00, budynek NOT-u przy ul. Garncarskiej 4

  28. Nowe rozwiązania w technice sanitarnej - szkolenie organizowane przez PZITS O/Gdańsk i Toruń oraz POIIB
  Gdańsk - 09.12.2014 r.,godz. 10.00 - 15.00, Gdański Park Naukowo - Technologiczny, ul. 3 Lipy 3


    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2015-11-05 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra