UCHWAŁA nr 4/R/2008

RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§1

Okręgowa rada występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu

mgr inż. BERNARDOWI STASZKIEWICZOWI nr członkowski POM/BK/4567/01

za aktywną działalność jako członka Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nieprzerwanie już drugą kadencję.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia