WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  • Skład Organów Izby Okręgowej
  • Uchwały
  • Kontakt do Okręgowej Izby
  • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  • Informacje bieżące Okręgowej Izby
  • Majątek Okręgowej Izby
  • Struktura własności Okręgowej Izby
  • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • Rejestr zmian w BIP

    Rejestr zmian na stronie BIP
    2018-06-05 11:09:10 publikacja: UCHWAŁY od nr 433/SO/2018 do nr 505/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
    Modyfikacja stopki publikacji

    2018-06-05 11:07:25 publikacja: UCHWAŁY od nr 433/SO/2018 do nr 505/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
    Modyfikacja stopki publikacji

    2018-06-05 11:06:43 publikacja: UCHWAŁY od nr 433/SO/2018 do nr 505/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
    Dodanie publikacji

    2018-06-05 11:02:25 publikacja: UCHWAŁA nr 02/R/2018 - w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Pomorskiej Okr
    kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:13:04 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja stopki publikacji

    2018-05-22 15:13:01 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Dodanie załącznika

    2018-05-22 15:12:36 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Usunięcie załącznika

    2018-05-22 15:09:00 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:08:16 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:07:56 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:06:00 publikacja: Uchwała nr 5 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia organów Pomorskiej OIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:05:04 publikacja: Uchwała nr 6 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:04:20 publikacja: Uchwała nr 7 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2018
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja stopki publikacji

    2018-05-22 15:03:49 publikacja: Uchwała nr 7 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2018
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja stopki publikacji

    2018-05-22 15:03:35 publikacja: Uchwała nr 6 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:02:55 publikacja: Uchwała nr 5 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia organów Pomorskiej OIIB za rok 2017
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:02:05 publikacja: Uchwała nr 3 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie określenia liczebności poszczególnych organów POIIB
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:01:30 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:00:59 publikacja: Uchwała nr 1 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie Regulaminu XVII Zjazdu i Regulaminu Wyborów XVII Zjazdu
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    2018-05-22 15:00:10 publikacja: Uchwała nr 7 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2018
    kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
    Modyfikacja treści publikacji

    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121
    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra