WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Pomorskiej OIIB
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2024-02-13 10:49:44 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-02-13 10:49:41 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie załącznika

  2024-02-13 10:49:11 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2024-02-13 10:47:16 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0009/2023 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2024-02-13 10:43:27 publikacja: Uchwała nr POM/OZ/0009/2023 XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-02-13 10:43:25 publikacja: Uchwała nr POM/OZ/0009/2023 XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie załącznika

  2024-02-13 10:43:00 publikacja: Uchwała nr POM/OZ/0009/2023 XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2024-02-13 10:37:46 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0001/2023 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Modyfikacja treści publikacji

  2024-02-13 10:37:43 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0001/2023 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie załącznika

  2024-02-13 10:37:16 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0001/2023 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2024-02-13 10:32:38 publikacja: UCHWAŁA nr 15/R/2022 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2023 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-02-13 10:32:33 publikacja: UCHWAŁA nr 15/R/2022 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2023 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie załącznika

  2024-02-13 10:32:03 publikacja: UCHWAŁA nr 15/R/2022 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2023 r.
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2023-12-21 10:59:53 publikacja: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  kategoria: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  Modyfikacja treści publikacji

  2023-12-15 11:01:35 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r.
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie załącznika

  2023-12-15 11:01:04 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r.
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie publikacji

  2023-12-12 14:26:15 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0009/2023 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie publikacji

  2023-12-12 14:06:36 publikacja: UCHWAŁA nr POM/OR/0008/2023 - w sprawie terminu przygotowania sprawozdań organów Izby na XXIII Zjazd Sprawozdawczy
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie publikacji

  2023-12-12 13:32:42 publikacja: UCHWAŁY od nr POM/ORSO/0933/001/WP/2023 do POM/ORSO/0974/001/SK/2023 -w sprawach indywidualnych członków POIIB
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie publikacji

  2023-11-10 13:19:17 publikacja: UCHWAŁY od nr POM/ORSO/0888/001/WP/2023 do POM/ORSO/0932/001/SK/2023 - w sprawach indywidualnych członków POIIB
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127   |   128   |   129   |   130   |   131   |   132   |   133   |   134   |   135   |   136   |   137   |   138   |   139   |   140   |   141   |   142   |   143   |   144   |   145   |   146   |   147   |   148   |   149   |   150   |   151   |   152
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra