WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-11-23 14:47:31 publikacja: UCHWAŁA nr 08/R/2018 - w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej PIIB
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-11-23 14:31:52 publikacja: UCHWAŁA nr 07/R/2018 - w sprawie terminu przygotowania sprawozdań organów Izby na XVIII Zjazd Sprawozdawczy
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-11-23 14:22:09 publikacja: UCHWAŁA NR 06/R/2018 - w sprawie zwołania XVIII Zjazdu Sprawozdawczego
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-11-23 14:21:41 publikacja: UCHWAŁA NR 06/R/2018 - w sprawie zwołania XVIII Zjazdu Sprawozdawczego
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-11-23 14:12:26 publikacja: Uchwała nr 03/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nagrody POIIB za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-11-23 14:10:58 publikacja: UCHWAŁA nr 05/R/2018 - w sprawie badania bilansu
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-11-07 13:26:53 publikacja: UCHWAŁY od nr 777/SO/2018 do nr 841/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-11-07 13:25:32 publikacja: UCHWAŁY od nr 777/SO/2018 do nr 841/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-11-07 13:25:13 publikacja: UCHWAŁY od nr 777/SO/2018 do nr 841/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-11-07 13:24:25 publikacja: UCHWAŁY od nr 842/SO/2018 do nr 898/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-10-11 10:00:59 publikacja: UCHWAŁY od nr 777/SO/2018 do nr 841/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-09-06 08:35:02 publikacja: UCHWAŁY od nr 694/SO/2018 do nr 776/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-08-28 14:07:45 publikacja: uchwAła 102
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Usunięcie publikacji

  2018-08-28 14:02:19 publikacja: uchwAła 102
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-08-22 15:02:59 publikacja: UCHWAŁY od nr 583/SO/2018 do nr 693/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-07-09 09:38:27 publikacja: UCHWAŁY od nr 506/SO/2017 do nr 582/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-07-02 12:24:29 publikacja: Uchwała nr 4 w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-07-02 12:24:27 publikacja: Uchwała nr 4 w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie załącznika

  2018-07-02 12:21:44 publikacja: Uchwała nr 4 w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-07-02 12:03:16 publikacja: Uchwała nr 03/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nagrody POIIB za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja stopki publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra