WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Pomorskiej OIIB
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 8/R/2009 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2010 r. 2010-02-08 13:31:10
  2010-02-08 13:33:07
  2. UCHWAŁA NR 5 - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2009 2009-03-30 15:47:49
  2010-02-08 13:35:19
  3. UCHWAŁA nr 5 VII Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008 2008-04-04 10:27:59
  2008-04-04 10:30:35
  4. UCHWAŁA nr 3/R/2008 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007 2008-02-28 13:19:24
  2008-02-28 13:27:01
  5. UCHWAŁA nr 5 VI Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007 2007-04-10 09:17:08
  2007-04-10 09:49:29
  6. UCHWAŁA nr 01/R/2007 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2006 2007-02-13 13:55:18
  2007-02-13 13:57:19
  7. UCHWAŁA nr 38/R/2006 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2007 rok 2006-12-20 13:11:34
  2006-12-20 15:50:50
  8. UCHWAŁA nr 7 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006 2006-04-18 13:46:40
  2006-04-18 13:54:54
  9. UCHWAŁA nr 12/R/2006 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budwonictwa na 2006 r. 2006-04-03 14:22:06
  2006-04-03 14:25:23
  10. UCHWAŁA nr 43/RR/2005 - w sprawie wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnych za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjne 2006-01-06 11:53:21
  2006-01-06 12:09:48
  11. UCHWAŁA nr 41/RR/2005 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2006 r. 2006-01-06 11:50:25
  2006-01-06 14:20:28
  12. UCHWAŁA nr 40/RR/2005 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2005 2006-01-06 11:48:22
  2006-01-06 12:05:59
  13. UCHWAŁA nr 4 III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005 2005-04-18 16:41:38
  2005-04-18 16:42:23
  14. UCHWAŁA nr 9/R/2005 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2004 r. 2005-03-10 11:23:36
  2005-03-10 11:24:00
  15. UCHWAŁA nr 7/R/2005 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2005 r. 2005-03-10 11:21:25
  2005-03-10 11:22:16
  16. UCHWAŁA nr 6/R/2005 - w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2004 2005-03-10 11:19:49
  2005-03-16 14:38:45
  17. UCHWAŁA nr 33/R/2004 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2004 2005-01-03 12:39:06
  2005-01-03 12:40:09
  18. UCHWAŁA nr 4 II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby 2004-04-05 12:46:51
  2004-09-02 10:12:54
  19. UCHWAŁA nr 23/R/2004 - w sprawie zmiany budżetu Okręgowej Izby na rok 2004 2004-09-02 10:14:18
  2004-10-07 10:14:58
  20. UCHWAŁA nr 38/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2003 r. - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w zw 2004-01-02 13:30:38
  2004-09-02 10:11:55
  21. UCHWAŁA nr 32/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 pażdziernika 2003 r. - w sprawie ekwiwalentu za utracone wyn 2003-11-06 13:22:34
  2004-09-02 10:08:34
  22. UCHWAŁA nr 8/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26.02.2003 r. - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku 2003-08-26 16:31:09
  2004-09-02 10:07:43
  23. UCHWAŁA nr 3 Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26.04.2003 r. - w sprawie przyjęcia budżetu Pomorski 2003-08-26 15:27:17
  2004-09-02 10:06:14
  24. UCHWAŁA nr 7 IX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010 2010-04-23 12:35:22
  25. UCHWAŁA nr 15/R/2010 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2011 r. 2011-03-02 12:47:24
  26. UCHWAŁA nr 5 X ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2011 2011-03-30 11:00:08
  27. UCHWAŁA nr 7/R/2011 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2012 r. 2012-01-11 14:46:39
  28. Uchwała nr 6 XI Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012 2012-04-23 15:48:47
  29. UCHWAŁA nr 9/R/2012 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2013 r. 2013-03-12 09:25:37
  2013-03-12 09:29:19
  30. Uchwała nr 6 XII Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013 2013-04-11 14:04:02
  31. UCHWAŁA nr 7 - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014 2014-04-17 11:56:24
  32. UCHWAŁA nr 12/R/2014 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2015 r. 2014-12-23 09:04:42
  33. UCHWAŁA nr 1/R/2015 - w sprawie zatwierdzenia Uchwały Prezydium nr 1/P/2015 Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-09 12:00:58
  34. Uchwała nr 6 XIV Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2015 2015-04-22 09:33:18
  2015-04-22 09:33:34
  35. UCHWAŁA nr 11/R/2015 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2016 rok 2015-12-18 13:46:31
  2015-12-18 13:48:05
  36. Uchwała nr 6 XV Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016 2016-04-28 14:33:05
  2016-04-28 14:34:12
  37. UCHWAŁA nr 09/R/2016 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2017 r. 2016-12-15 15:12:07
  2016-12-15 15:13:27
  38. Uchwała nr 6 XVI Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017 2017-05-24 15:14:29
  39. UCHWAŁA nr 10/R/2017 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2018 r. 2017-12-13 15:19:50
  40. UCHWAŁA nr 09/R/2018 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2019 r. 2019-01-03 12:30:27
  2019-01-03 12:32:41
  41. Uchwała nr 6 XVIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na 2019 rok 2019-04-16 12:04:06
  42. Uchwała nr 7 XVII Zjazdu Sprawozdawczego - Wyborczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na 2018 rok 2019-04-16 12:07:19
  43. UCHWAŁA nr 07/R/2019 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2020 r. 2019-12-19 14:22:47
  44. UCHWAŁA nr 9 XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2020 2020-07-03 10:41:17
  45. UCHWAŁA NR 12/R/2020 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Izby na 2021 r. 2022-03-01 10:22:09
  46. UCHWAŁA nr 9 XX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. 2022-03-01 13:43:24
  47. UCHWAŁA nr 08/R/2021 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2022 r. 2022-05-10 11:11:54
  48. Uchwała nr 10 XXI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB - w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 2022-05-10 12:00:57
  2022-05-10 12:02:12
  49. UCHWAŁA nr 15/R/2022 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2023 r. 2024-02-13 10:31:53
  50. UCHWAŁA nr POM/OR/0001/2023 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB 2024-02-13 10:37:11
  2024-02-13 10:37:46
  51. Uchwała nr POM/OZ/0009/2023 XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023 2024-02-13 10:42:57
  52. UCHWAŁA nr POM/OR/0009/2023 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych 2024-02-13 10:47:12
  53. UCHWAŁA nr POM/OR/0010/2023 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej OIIB na 2024 r. 2024-02-13 10:49:07
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra