WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 3 Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26.04.2003 r. - w sprawie przyjęcia budżetu Pomorski

  UCHWAŁA nr 3

  ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 26 kwietnia 2003 r.

  w sprawie przyjęcia budżetu

  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2003 rok

  Zgodnie z art. 18 p. 1 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r. w wyniku przeprowadzonego głosowania Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjął budżet na 2003 r.

  Załącznik nr 1

  PROJEKT BUDŻETU POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2003 ROK

  1. Wpływy - przychody

  1.1. Bilans otwarcia (pozostałość z działalności za rok 2001 i 2002)

  871.094

  1.2. Przewidywane wpisowe a 100 zł

  40.000

  1.3. Przewidywany przychód z działalności Komisji Kwalifikacyjnej

  129.000

  1.4. Przewidywane składki

  593.706

  RAZEM:

      1.663.800

  2. Wydatki - koszty

  2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sali

  68.200

  2.2. Wyposażenie biura - zakupy i utrzymanie

  74.800

  2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet, itp.

  121.800

  2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp.

  18.500

  2.5. Płace, ryczałty

  436.000

  2.6. Delegacje i koszty transportu

  12.000

  2.7. Biuletyn informacyjny, ogłoszenia w mediach

  45.000

  2.8. Koszt zjazdu sprawozdawczego

  18.500

  2.9. Koszty szkoleń i konferencji

  100.000

  2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

  45.000

  2.11. Koszty oddziału w Słupsku

  58.000

  2.12. Rezerwa

  636.000

  RAZEM:

  1.663.800

   

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-09-02 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra