WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Uchwały XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2020
 • Uchwały XIX Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2021
 • Uchwały XX Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2022
 • Uchwały XXI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2022 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
 • Uchwały XXII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Pomorskiej OIIB
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. Uchwała nr 1 XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie Regulaminu XIX Zjazdu 2020-06-25 13:25:47
  2020-06-25 13:30:37
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
  2. Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
  3. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
  4. Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
  5. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
  6. Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
  7. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
  8. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
  9. Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
  10. Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
  11. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
  12. Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
  13. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
  14. Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
  15. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
  16. Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
  17. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
  18. Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
  19. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
  20. Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
  21. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
  22. Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
  23. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
  24. Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
  25. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
  26. Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
  27. Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
  28. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
  29. Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
  30. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
  31. Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
  32. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  33. Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  34. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  35. Uchwały XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  36. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2020
  37. Uchwały XIX Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  38. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2021
  39. Uchwały XX Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  40. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2022
  41. Uchwały XXI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  42. Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2022 r.
  43. Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  44. Uchwały XXII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra