WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Uchwały XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 38/R/2003 - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 2004-01-02 13:27:16
  2011-01-26 09:55:36
  2. UCHWAŁA nr 37/R/2003 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych 2004-01-02 13:03:19
  2005-10-05 09:31:26
  3. UCHWAŁA nr 36/R/2003 - w sprawie przeniesienia członka do innej okręgowej izby 2004-01-02 12:44:43
  2004-02-06 12:24:19
  4. UCHWAŁA nr 35/R/2003 - w sprawie skreślenia członka Okręgowej Izby z dniem 01 listopada 2003 r. oraz 01 stycznia 2004 r. 2004-01-02 12:35:16
  2004-02-06 12:23:45
  5. UCHWAŁA nr 34/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 listopada 2003 r. oraz 01 grudnia 2003 r. 2004-01-02 12:27:41
  2005-03-08 14:06:30
  6. UCHWAŁA nr 33/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 grudnia 2003 r. oraz z dniem 01 stycznia 2004 r. 2004-01-02 12:16:27
  2005-03-01 13:50:15
  7. UCHWAŁA nr 32/R/2003 - w sprawie ekwiwalentu za utracone wynagrodzenia członków organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz k 2003-11-06 13:00:15
  2004-02-06 12:17:20
  8. UCHWAŁA nr 31/R/2003 - w sprawie zbadania bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2003 r. 2003-11-06 12:08:21
  2004-02-06 12:16:34
  9. UCHWAŁA nr 30/R/2003 - w sprawie skreślenia członków Okręgowej Izby z dniem 01 listopada 2003 r. 2003-11-06 11:55:09
  2005-03-01 13:29:51
  10. UCHWAŁA nr 29/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 października 2003 r. 2003-11-06 11:42:37
  2005-03-08 16:17:13
  11. UCHWAŁA nr 28/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 września 2003 r. 2003-11-06 11:37:05
  2005-03-08 14:56:54
  12. UCHWAŁA nr 27/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 listopada 2003 r. 2003-11-06 11:16:34
  2005-03-03 16:24:47
  13. UCHWAŁA nr 26/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 października 2003 r. 2003-11-06 10:55:47
  2005-03-03 16:19:02
  14. UCHWAŁA nr 25/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby zawieszonych z dniem 01 września 2003 r. 2003-05-09 13:08:20
  2005-03-18 14:54:43
  15. UCHWAŁA nr 24/R/2003 - w sprawie partycypacji w kosztach odnowienia tablicy pamięci 2003-05-09 13:05:42
  2004-02-06 11:58:06
  16. UCHWAŁA nr 23/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 września 2003 r. 2003-05-09 13:03:39
  2005-03-03 16:13:00
  17. UCHWAŁA nr 22/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 sierpnia 2003 r. 2003-05-09 13:01:05
  2005-03-01 16:24:29
  18. UCHWAŁA nr 21/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 lipca 2003 r. 2003-08-27 13:05:28
  2005-03-01 16:06:22
  19. UCHWAŁA nr 20/R/2003 - w sprawie ustalenia szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane. 2003-08-27 13:03:58
  2005-02-25 09:09:22
  20. UCHWAŁA nr 19/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 czerwca 2003 r. 2003-08-27 13:02:30
  2005-03-01 16:01:46
  21. UCHWAŁA nr 18/R/2003 - w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego dla członków Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003-08-27 13:00:57
  2004-02-06 11:54:30
  22. UCHWAŁA nr 17/R/2003 - w sprawie Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. 2003-08-27 12:59:25
  2013-02-22 12:25:42
  23. UCHWAŁA nr 16/R/2003 - w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 12:56:08
  2004-02-06 11:52:59
  24. UCHWAŁA nr 15/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 17 kwietnia 2003 r. 2003-08-27 12:39:25
  2005-03-01 15:56:28
  25. UCHWAŁA nr 14/R/2003 - w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 10:47:12
  2004-02-06 11:52:01
  26. UCHWAŁA nr 13/R/2003 - w sprawie ustanowienia Ramowego Programu Działania Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2003 - 2 2003-08-27 10:43:20
  2004-02-06 11:51:30
  27. UCHWAŁA nr 12/R/2003 - w sprawie ustanowienia Regulaminu I Zjazdu Sprawozdawczego 2003-08-27 10:37:21
  2004-02-06 11:50:33
  28. UCHWAŁA nr 11/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 kwietnia 2003 r. 2003-08-27 10:34:19
  2005-03-01 15:51:32
  29. UCHWAŁA nr 10/R/2003 - w sprawie zwołania I-szego Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowego. 2003-08-27 10:32:21
  2004-02-06 11:49:11
  30. UCHWAŁA nr 9/R/2003 - w sprawie utworzenia z dniem 01 marca 2003 r delegatury terenowej w Słupsku 2003-08-27 10:30:34
  2004-02-06 11:48:42
  31. UCHWAŁA nr 8/R/2003 - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 2003-08-27 10:28:09
  2004-02-06 11:48:11
  32. UCHWAŁA nr 7/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 marca 2003 r. 2003-08-27 10:20:40
  2005-03-01 15:45:40
  33. UCHWAŁA nr 6/R/2003 - w sprawie prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 10:16:26
  2004-02-06 11:46:46
  34. UCHWAŁA nr 5/R/2003 - w sprawie powołania komisji problemowych 2003-08-27 10:03:03
  2004-02-06 11:46:11
  35. UCHWAŁA nr 4/R/2003 - w sprawie upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu Okręgowej Rady. 2003-08-27 09:51:43
  2004-02-06 11:45:41
  36. UCHWAŁA nr 3/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 stycznia 2003 r. 2003-08-27 09:49:45
  2005-03-01 15:37:44
  37. UCHWAŁA nr 2/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 stycznia 2003 r. 2003-08-27 09:47:58
  2005-03-01 15:39:25
  38. UCHWAŁA nr 1/R/2003 - w sprawie zmian w składzie Prezydium Okręgowej Rady. 2003-08-27 09:45:27
  2004-02-06 11:43:59
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra