WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    UCHWAŁA nr 16/R/2003 - w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r.

  UCHWAŁA nr 16/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 16 kwietnia 2003 r.

  w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r.

   W nawiązaniu do Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §14.3 aktualizuje się prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2003.

  Zgodnie z prowizorium budżetowym przyjętym uchwałą nr 6/R/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. oraz uchwałą nr 14/R/2003 z dnia 26 marca 2003 r. przewidywane zaktualizowane wpływy w roku 2003 wyniosą 1.633.800 zł.

  Wzrost po stronie wpływów wystąpił, z uwagi na większą niż zakładano ilość członków Izby, którzy opłacili składki członkowskie i wpisowe. Zatem w poz.1.1 prowizorium budżetowego należy przyjąć wartość 1.350.000 zł. a w poz.1.2. wartość 40.000 zł.

  Przewidywane wydatki w roku 2003 wyniosą także 1.633.800 zł. Wzrost wydatków nastąpi w poz.2.12. — Rezerwa - do wartości ogółem 721.000 zł oraz w poz.2.7. — Biuletyn informacyjny — do wartości 45.000 zł

  Inne wpływy i wydatki w prowizorium budżetowym pozostają bez zmian.

  Zaktualizowane prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2003 stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

   

  Załącznik nr 1

   PROJEKT BUDŻETU

  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  NA 2003 ROK

  1. Wpływy - przychody

  1.1. Składki 4500 x 25,00 x 12

  1.350.000

  1.2. Wpisowe a 100 zł

  40.000

  1.3. Przychód z działalności Komisji Kwalifikacyjnej

  129.000

  1.4. Środki nie wykorzystane z prowizorium budżetowego za okres od VI 2002 do I 2003 r.

  114.800

  RAZEM:

  1.663.800

  2. Wydatki - koszty

  2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sali

  68.200

  2.2. Wyposażenie biura - zakupy i utrzymanie

  74.800

  2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet, itp.

  121.800

  2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp.

  18.500

  2.5. Płace, ryczałty

  436.000

  2.6. Delegacje i koszty transportu

  12.000

  2.7. Biuletyn informacyjny, ogłoszenia w mediach

  45.000

  2.8. Koszt zjazdu sprawozdawczego

  18.500

  2.9. Koszty szkoleń i konferencji

  15.000

  2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

  45.000

  2.11. Koszty oddziału w Słupsku

  58.000

  2.12. Rezerwa

  721.000

  RAZEM:

  1.663.800

   

   

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-02-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra