WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2018

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 01/SO/2018 do nr 75/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-01-10 09:07:09
  2. UCHWAŁY od nr 76/SO/2018 do nr 165/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-02-06 12:28:16
  3. UCHWAŁY od nr 166/SO/2018 do nr 302/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-03-14 12:06:19
  2018-03-14 12:06:57
  4. UCHWAŁY od nr 303/SO/2018 do nr 382/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-04-06 11:41:42
  5. UCHWAŁY od nr 383/SO/2018 do nr 432/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-05-11 14:14:20
  6. UCHWAŁA nr 01/R/2018 - w sprawie wyboru Prezydium Rady 2018-05-18 13:20:39
  2018-05-18 13:25:15
  7. UCHWAŁA nr 02/R/2018 - w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu POIIB 2018-05-18 13:24:32
  2018-06-05 11:02:25
  8. UCHWAŁY od nr 433/SO/2018 do nr 505/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-06-05 11:06:35
  9. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nagrody POIIB za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej 2018-07-02 12:00:36
  10. Uchwała nr 4 w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-07-02 12:21:39
  11. UCHWAŁY od nr 506/SO/2017 do nr 582/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-07-09 09:38:09
  12. UCHWAŁY od nr 583/SO/2018 do nr 693/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-08-22 15:02:55
  13. UCHWAŁY od nr 694/SO/2018 do nr 776/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-09-06 08:34:57
  14. UCHWAŁY od nr 777/SO/2018 do nr 841/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-10-11 10:00:55
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra