WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    UCHWAŁA nr 6/R/2003 - w sprawie prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r.

  UCHWAŁA nr 6/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 30 stycznia 2003 r.

  w sprawie prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r.

   Zgodnie z Regulaminem okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §14.3 przyjmuje się, na okres do zjazdu sprawozdawczego, który jest planowany na 26 kwietnia br., prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2003.

  Zgodnie z prowizorium budżetowym, przewidywane wpływy w roku 2003 wyniosą 1.450.200 zł . Przewidywane wydatki wyniosą także 1.450.200 zł. Specyfikację wpływów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   Załącznik nr 1 

   PROWIZORIUM BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW

  BUDOWNICTWA NA 2003 ROK

  1. Wpływy - przychody

  1.1. Składki 4000 x 25,00 x 12

  1.200.000

  1.2. Wpisowe a 100 zł

  21.200

  1.3. Przychód z działalności Komisji Kwalifikacyjnej

  129.000

  1.4. Bilans otwarcia - przeniesienie z roku 2002 (prowizorium).

  100.000

  RAZEM:

  1.450.200

  2. Wydatki - koszty

  2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sali

  68.200

  2.2. Wyposażenie biura - zakupy i utrzymanie

  74.800

  2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet, itp.

  121.800

  2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp.

  18.500

  2.5. Płace, ryczałty

  436.000

  2.6. Delegacje i koszty transportu

  12.000

  2.7. Ubezpieczenie OC członków

  -

  2.8. Biuletyn informacyjny, ogłoszenia w mediach

  10.000

  2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego

  18.500

  2.10. Koszty szkoleń i konferencji

  15.000

  2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

  45.000

  2.12. Koszty oddziału w Słupsku

  58.000

  2.13. Rezerwa

  572.400

  RAZEM:

  1.450.200

   

   

   

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-02-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra