WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 09/R/2016 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2017 r.

  UCHWAŁA nr 09/R/2016
  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  z dnia 12 grudnia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2017 r.

   

  § 1

  Na podstawie § 2 oraz § 14.ust.1 i ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się prowizorium budżetowe na rok 2017, które obowiązywać będzie do czasu uchwalenia budżetu POIIB na rok 2017 przez XVI Zjazd Sprawozdawczy.

   

   § 2

  Prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9
    udostępnił Iwona Teodorowicz – Kayser dnia 2016-12-15 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra