WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 32/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 pażdziernika 2003 r. - w sprawie ekwiwalentu za utracone wyn

  UCHWAŁA nr 32/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 29 października 2003 r.

  w sprawie ekwiwalentu za utracone wynagrodzenia członków organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz komisji powołanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

  § 1

  Na podstawie Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonych przez I Krajowy Zjazd Polskie Izby Inżynierów Budownictwa, pkt IV, ustala się, że członkowie organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz komisji powołanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nie otrzymujący ryczałtów, będą otrzymywać 100 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 20 zł/godz. brutto za pracę indywidualną na rzecz Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na wniosek przewodniczącego organu lub komisji.

   §2

  Zasady wypłacania ekwiwalentów, o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

   §3

  Uchwała obowiązuje od dnia 01lipca 2003 r.

   Załącznik

   Regulamin wypłacania ekwiwalentu z tytułu utraconych wynagrodzeń

  członkom organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz komisji powoływanych przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie otrzymujących ryczałtów.

   1. Opierając się na Zasadach Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2004 uchwalonych przez II Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - członkom organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz komisji powołanych przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie otrzymującym ryczałtów z tytułu zajmowanych stanowisk przysługuje ekwiwalent w wysokości 100 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 20 zł/godz. brutto za pracę indywidualną na rzecz Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  2. Podstawę wypłaty wyżej wymienionego ekwiwalentu stanowią, następujące dokumenty:

  2.1. W przypadku posiedzeń - wniosek przewodniczącego organu lub komisji, zatwierdzony przez przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, lista obecności oraz protokół z posiedzenia.

  2.2. W przypadku pracy indywidualnej wykonywanej w ramach zadań statutowych i prac na rzecz Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wniosek przewodniczącego organu lub komisji z uzasadnieniem, zatwierdzony przez przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.2.3. W przypadku pracy indywidualnej wykonywanej na rzecz Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez przewodniczącego komisji, powoływanej przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa d/s komisji z uzasadnieniem, zatwierdzonym przez przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  2.3. W przypadku pracy indywidualnej wykonywanej na rzecz Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez przewodniczącego komisji, powoływanej przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa d/s komisji z uzasadnieniem, zatwierdzonym przez przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-09-02 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra