WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 38/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2003 r. - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w zw

  UCHWAŁA nr 38/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 18 grudnia 2003 r.

  w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

   §1

  Stosownie do §9 p.3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zasad Gospodarki Finansowej Izb Inżynierów Budownictwa uchwalonych przez II Krajowy Zjazd Delegatów Izb Inżynierów Budownictwa w Warszawie 13—14 czerwca 2003 r. - uchwała nr 14/03, ustala się następujące ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Okręgowej Izby:

  Przewodniczący 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku,
  Wiceprzewodniczący 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Sekretarz 0,5 ryczałtu Przewodniczącego
  Skarbnik 0,5 ryczałtu Przewodniczącego
  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 0,5 ryczałtu Przewodniczącego

   §2

  Wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez nagród z zysku, o którym mowa w §1, w III kwartale 2003 r. miało wartość 2.336,84 zł.

  §3

  Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwała nr 8/R/2003 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

  §4

  Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2004 r. 

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-09-02 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra