WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 23/R/2004 - w sprawie zmiany budżetu Okręgowej Izby na rok 2004

  UCHWAŁA nr 23/R/2004

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 25 sierpnia 2004 r.

  w sprawie zmiany budżetu Okręgowej Izby

   

  § 1

  Na podstawie § 14 p. 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się następujących zmian w budżecie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2004:

  - poz. „Rezerwa” zmniejsza się o 90.000 zł. Nowa wysokość poz. „Rezerwa” wynosi 1.559.200 zł

  - poz. „Koszty pomocy koleżeńskiej finansowej i działań promocyjnych” zwiększa się o 90.000 zł. Nowa wysokość tej pozycji wynosi 160.000 zł.

   

  § 2

  Pozostała wysokość pozycji budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2004 rok jest bez zmian.

   

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2004 r.

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-10-07 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra