WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 7/R/2005 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2005 r.

  UCHWAŁA nr 7/R/2005

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 23 lutego 2005 r.

  w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2005 r.

   

  § 1

  Na podstawie § 2 oraz § 14.1 i 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się prowizorium budżetowe na rok 2005, które obowiązywać będzie do czasu uchwalenia przez III Zjazd Sprawozdawczy budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2005.

   

  § 2

  Prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2005 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   

  § 3

  Uchwała obowiązuje od dnia 23 lutego 2005 r.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2005-03-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra