WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 1/R/2015 - w sprawie zatwierdzenia Uchwały Prezydium nr 1/P/2015 Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  UCHWAŁA nr 1/R/2015
  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  z dnia 2 marca 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia
  Uchwały Prezydium nr 1/P/2015 Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

   

   Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

                                                                         

  § 1.

  Zatwierdza się Uchwałę Prezydium nr 1/P/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ekwiwalentu stanowiącego rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla członków organów POIIB, komisji i zespołów nieotrzymujących ryczałtów. 

   

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Lista załączników
  1. Załącznik do Uchwały nr 1
    udostępnił Iwona Teodorowicz – Kayser dnia 2015-04-09 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra