WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 7 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

  UCHWAŁA NR 7

  V ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

  POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  w Gdańsku

  z dnia 25 marca 2006 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

   

  § 1

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz. U. nr 5 z dnia 24 stycznia 2001 r wraz z późniejszymi zmianami), w wyniku przeprowadzonego głosowania V Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

  w wysokości 5 742 000,00 zł.

   

  § 2

  W budżecie przewidziano kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł, pochodzącą z rezerwy budżetowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na zakup i wyposażenie nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

  § 3

  Zjazd upoważnia Radę Pomorskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa do podjęcia uchwały w sprawie wyboru lokalizacji siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

  § 4

  Szczegółowy wykaz wpływów i wydatków budżetowych w roku 2006 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2006-04-18 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra