WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    Uchwała nr 6 XII Zjazdu Sprawozdawczego - w sprawie uchwalenia budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013

  UCHWAŁA nr 6
  XII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  z dnia 6 kwietnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu
  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013

  § 1

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. nr 5 z dnia 24 stycznia 2001 r. z późniejszymi zmianami) a także § 8 pkt 5 Regulaminu XII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2013 r.  uchwala się budżet Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013.

  § 2

  Szczegółowy wykaz wpływów i wydatków budżetowych w roku 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Lista załączników
  1. Budżet na 2013 r.
    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2013-04-11 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra