WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 12/R/2006 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budwonictwa na 2006 r.

  UCHWAŁA nr 12/R/2006

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 20 marca 2006 r.

  w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2006 r.

   

  § 1

  Na podstawie § 2 oraz § 14.1 i 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się prowizorium budżetowe na rok 2006, które obowiązywać będzie do czasu uchwalenia przez Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006.

   

  § 2

  Prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   

  § 3

  Traci moc uchwała Rady nr 41/R/2005.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2006-04-03 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra