WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY OKRĘGOWEJ

    UCHWAŁA nr 11/R/2015 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2016 rok

  UCHWAŁA nr 11/R/2015
  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  z dnia 15 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2016 r.

   

   § 1

   Na podstawie § 2 oraz § 14.ust.1 i ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się prowizorium budżetowe na rok 2016, które obowiązywać będzie do czasu uchwalenia budżetu POIIB na rok 2016 przez XV Zjazd Sprawozdawczy.

   

    § 2

  Prowizorium budżetowe Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11
    udostępnił Iwona Teodorowicz – Kayser dnia 2015-12-18 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra