WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2019-08-29 08:23:20 publikacja: UCHWAŁY od nr 520/SO/2019 do nr 645/SO/2019 - w sprawie indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-07-18 10:22:55 publikacja: UCHWAŁY od nr 468/SO/2019 do nr 519/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-06-27 11:05:58 publikacja: UCHWAŁA nr 03/R/2019 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-06-04 13:20:26 publikacja: UCHWAŁA nr 3/TR/2019 - w sprawie usług transgranicznych
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-06-04 13:17:53 publikacja: UCHWAŁY od nr 409/SO/2019 do nr 467/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-05-15 12:28:03 publikacja: UCHWAŁA nr 02/R/2019 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-05-07 10:30:58 publikacja: UCHWAŁY od nr 148/SO/2019 do nr 268/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-05-07 10:30:34 publikacja: UCHWAŁY od nr 64/SO/2019 do nr 146/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-05-07 10:30:04 publikacja: UCHWAŁY od nr 269/SO/2019 do nr 362/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-05-07 10:29:37 publikacja: UCHWAŁY od nr 01/SO/2019 do nr 63/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-05-07 10:29:16 publikacja: UCHWAŁY od nr 363/SO/2019 do nr 408/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-05-07 10:26:59 publikacja: UCHWAŁY od nr 363/SO/2019 do nr 408/SO/2019 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  Dodanie publikacji

  2019-04-16 12:04:29 publikacja: Uchwała nr 6 XVIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na 2019 rok
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-04-16 12:04:26 publikacja: Uchwała nr 6 XVIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na 2019 rok
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie załącznika

  2019-04-16 12:04:10 publikacja: Uchwała nr 6 XVIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na 2019 rok
  kategoria: Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  Dodanie publikacji

  2019-04-16 11:56:59 publikacja: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  kategoria: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-04-16 11:56:10 publikacja: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  kategoria: Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-04-16 11:55:31 publikacja: Termin XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Informacje bieżące Okręgowej Izby
  Modyfikacja stopki publikacji

  2019-04-16 11:54:34 publikacja: Termin XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Informacje bieżące Okręgowej Izby
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-04-16 11:51:34 publikacja: Uchwała nr 7 XVIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie przyjęcia wniosku do Krajowej Rady o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
  kategoria: Uchwały XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra