WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2004 roku

  TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ

  dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  w I półroczu 2004 r. w Gdańsku

   

  13 stycznia Zasady realizacji przedsięwzięć według procedur Fidic
  10 lutego          Umowy Fidic w świetle prawa polskiego II cz.
  9 marca Źródła prawa europejskiego
  6 kwietnia Zabezpieczenie wykonania umów, w tym umowy o roboty budowlane w świetle polskiego prawa (jak skutecznie wyegzekwować płatności)
  13 maja Ustawa o zamówieniach publicznych
  8 czerwca Ustawa o zamówieniach publicznych cz. II

   

  Szkolenia zaczynają się o godz. 14.00 w Domu Technika w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.

  TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ

  dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  w I półroczu 2004 r. w Słupsku

   

  11 lutego          Warunki techniczne i przepisy pożarowe
  18 marca Umowy Fidic w świetle prawa polskiego I cz.
  22 kwietnia Umowy Fidic w świetle prawa polskiego II cz.
  13 maja Źródła prawa europejskiego
  17 czerwca Zabezpieczenie wykonania umów, w tym umowy o roboty budowlane w świetle polskiego prawa (jak skutecznie wyegzekwować płatności)

  Szkolenia zaczynają się o godzinie 10.00 w sali 63 Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14

   

  31 marca Ustawa o drogach publicznych

  Szkolenie zaczyna się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Rady Regionalnej FSNT-NOT w Słupsku, przy ul. Garncarskiej 4

  *** 

  TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ

  dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  w II półroczu 2004 r. w Gdańsku

   

  7 września          Zmiany w Ustawie Prawo Budowlane
  7 października

  Odpowiedzialność cywilna i karna kadry inżynieryjnej w procesie budowlanym.  Wybrane zagadnienia z BHP

  9 listopada Rachunkowość zarządcza kontraktów budowlanych
  7 grudnia  Zarządzanie projektami unijnymi

   

  Szkolenia zaczynają się o godz. 14.00 w Domu Technika w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.

  TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ

  dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  w II półroczu 2004 r. w Słupsku

   

  16 września          Zmiany w Ustawie Prawo Budowlane
  14 października

  Odpowiedzialność cywilna i karna kadry inżynieryjnej w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia z BHP

  18 listopada Ustawa o zamówieniach publicznych
  16 grudnia  Zarządzanie projektami unijnymi

   

  Szkolenia zaczynają się o godzinie 10.00 w sali 63 Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2005-02-14 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra