WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 roku

  1."Projektowanie budynków wg nowych norm prawnych" - szkolenie Dolnośląskiej Agencji Energii i Śšrodowiska we współpracy z POIIB
  Gdańsk 20.01.2015 r., Hotel Focus Gdań„sk, sala konferencyjna AB

  2."Selektywność zabezpieczeń„ oraz ukł‚ady SZR niskiego napięcia - zasady doboru i projektowania" - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 20.01.2015 r.,godz. 14.00 - 18.00, budynek NOT - u, ul Ratajska 6

  3."Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego"
  - w S‚łupsku 27.01.2015 r. godz. 13.00 - 16.00 w budynku NOT-u przy ul. Garncarskiej 4
  - w Gdańsku 28.01.2015 r.
  godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  4."I część - Sprężone, belkowo-pustakowe systemy stropowe. II część - Bezinwazyjne systemy osuszania budynków"
  Gdań„sk  25.02.2015 r. godz. 13.00 - 16.30 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155
  - I część szkolenia - Sprężone, belkowo - pustakowe systemy stropowe, godz. 13.00 - 15.00
  - II część‡ szkolenia - Bezinwazyjne systemy osuszania budynków, godz. 15.00 - 16.30

  5."Etyczne aspekty działalnoś›ci budowlanej"
  Gdań„sk 27.02.2015 r., godz. 14.00 - 17.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  6.Spotkanie z przedstawicielami Wydział‚u Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Gdań„sk 03.03.2015 r., godz. 11.00 - 14.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  7."Dobór, dział‚anie i sprawdzanie wyłą…czników różnicowoprą…dowych" - szkolenie SEP o/Gdań„sk i POIIB
  Gdań„sk 12.03.2015 r., godz. 14.00 - 18.00  w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  8."Zamówienia publiczne po zmianach. Kryteria wyboru ofert, ocena ofert, rażą…co niska cena, koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów"
  Gdań„sk 13.03.2015 r., godz. 12.30 - 17.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  9."Realizacja inwestycji budowlanych i podstawy inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC"
  Gdań„sk
  27.03.2015 r., godz. 10.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  10."Rusztowania w budownictwie - rola i miejsce nadzoru przy budowie i eksploatacji rusztowań„"
  Gdań„sk
  09.04.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  11."Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne" - szkolenie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP i POIIB
  Gdań„sk 16.04.2015 r., godz. 13.30 - 17.15 Hotel Wolne Miasto, ul. Śšw. Ducha 2

  12."Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zatwierdzonej przez Urzą…d Zamówień„ Publicznych" 
  Gdań„sk
  22.04.2015 r., godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  13."Nowe prawo o charakterystyce energetycznej budynków"
  Gdań„sk 06.05.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  14."Zasady realizacji przedsię™wzięć‡ budowlanych dofinansowanych ze środków unijnych"
  Gdań„sk 08.05.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  15."Zasady budowy, eksploatacji instalacji fotowoltaicznych" - szkolenie SEP o/Gdań„sk i POIIB Gdań„sk
  Gdań„sk 18.05.2015 r., godz. 14.00 - 18.00  w budynku NOT-u przy ul. Rajskiej 6

  16.III Sympozjum „Tunel drogowy pod Martwą… Wisłą…. Bezpieczeństwo tunelu i doświadczenia z budowy” organizowane przez POIIB i PZITB Zarzą…d Gł‚ówny
  Gdań„sk 09.06.2015 r., AmberExpo, ul. Żaglowa 11

  17."Skurcz betonu - geneza, właś›ciwoś›ci, konsekwencje"
  Gdańsk 23.09.2015 r., godz. 13.00 - 16.30 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155 

  18. "Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym - praktyczne aspekty"
  -w Sł‚upsku 24.09.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w sali konferencyjnej przy ul. Szarych Szeregów 14
  -w Gdańsku dwa terminy

  • 29.09.2015 r., godz. 12.00 - 16.00
  • 30.09.2015 r., godz. 12.00 - 16.00

  19. "Akademia Inźyniera - poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej"
  - w Sł‚upsku 08.10.2015 r., godz. 12.00 -16.00 w budynku NOT-u przy ul. Garncarskiej 4
  - w Gdańsku 09.10.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej
  przy al. Rzeczypospolitej 4/
  155

  20. "Jak szybko i poprawnie zaprojektować dowolną… instalację RTV/SAT? Program TelSat i jego zastosowanie w praktyce"
  Gdańsk 14.10.2015 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  21. "Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym - praktyczne aspekty"
  Dla członków Izby, którym nie udało się wziąć udziału w poprzednich edycjach szkolenia, został ustalony dodatkowy termin
  Gdańsk 28.10.2015 r., godz. 12.00 -16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby (sala konferencyjna) przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  22. "Dlaczego pompy ciepła i kiedy korzyści z ich zastosowania?" - seminarium organizowane przez POIIB i PZITS o/Gdańsk
  Gdańsk - 04.11.2015 r., godz. 11.00 -15.45 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  23. 40 Jubileuszowe Gdańskie Dni Elektryki - Nowoczesne systemy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej - konferencja organizowana przez SEP o/Gdań„sk i POIIB Gdań„sk
  Gdańsk - 6.11.2015 r. godz. 09.00 - 18.00 w auli (III piętro) Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

  24."Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej" - szkolenie organizowane przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów i POIIB
  Gdańsk - 19.11.2015 r, godz. 15.15 - 19.00, Pomorska Okręgowa Izba Architektów Złota Sala, ul. Targ Węglowy 27

    udostępnił Iwona Teodorowicz – Kayser dnia 2015-11-05 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra