WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJE BIEŻĄCE OKRĘGOWEJ IZBY

    Terminy i tematyka szkoleń dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku

  1."Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach zasilanych z przekształtników energoelektrycznych" - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 20.01.2016 r.,godz. 14.00 - 18.00, budynek NOT - u, ul Ratajska 6

  2."Szkolenie w zakresie budowy i zastosowania podzielników ciepła"
  Gdańsk 15.01.2016 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  3. "Najistotniejsze zmiany w Prawie budowlanym w okresie od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r"
  -
  w SŁUPSKU - 04.02.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00 w Starostwie Powiatowym w sali konferencyjnej przy ul. Szarych Szeregów 14.

  - w GDAŃSKU - dwa terminy dla tego samego szkolenia:

  • 28.01.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00
  • 29.01.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00

   w siedzibie Pomorskiej Izby (sala konferencyjna) przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

  4."Innowacyjne systemy odwadniania. Przegląd produktów KESSEL. Dobór i zastosowanie produktów PAROC" - szkolenie PZITS o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 09.02.2016 r., godz. 13.00 - 16.00, budynek NOT - u, ul Ratajska 6

  5. "Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych"
  Gdańsk 09.02.2016 r., godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  6. "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa"
  Gdańsk 12.02.2016 r., godz. 13.00 - 15.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  7. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych"
  Gdańsk 04.03.2016 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  8. Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Gdańsk 16.03.2016 r., godz. 11.00 - 14.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  9."Zagrożenia i sposoby ograniczania zakłóceń od linii kablowych wysokich napięć. UFES (ultra szybki uziemnik) jako gwarancja bezpieczeństwa eksploatacji" - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 17.03.2016 r., godz. 14.00 - 18.00 budynek NOT - u, ul Ratajska 6

  10."Seminarium szkoleniowe firm „WAVIN” i „FLOWAIR” - szkolenie PZiTS o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 06.04.2016 r., godz. 12.00 - 16.00, sala konferencyjna "AB" Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Trzy Lipy 3 (budynek C)

  11."Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej"
  Gdańsk 06.04.2016 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  12."Szkolenie w zakresie budowy i zastosowania układów pomiarowych energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach spółdzielczych osiedli mieszkaniowych"
  Gdańsk 08.04.2016 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  13. "Nowoczesne betony w budownictwie" - szkolenie PZiTB o/Słupsk i POIIB
  Słupsk 27.04.2016 r., godz.14.00 - 16.00, sala konferencyjna NOT, ul. Garncarska 4

  14. Seminarium szkoleniowe firmy „GEBERIT” - szkolenie PZiTS o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 11.05.2016 r., godz. 16.00 - 18.00, sala konferencyjna "B" Domu Technika NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6

  15. "BIM w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji betonowych"
  Gdańsk 18.05.2016 r., godz. 11.00 - 15.30 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  16. "Projektowanie i aranżacja przestrzeni biurowych, przykłady rozwiązań optymalnych, współpraca z inwestorem, aktualne trendy rynkowe"- szkolenie POIA RP i POIIB
  Gdańsk, 08.06.2016 r.,godz. 11.30 Oliva Business Centre al. Grunwaldzka 472 B

  17."Team spirit, czyli jak dobrać zespół i nim zarządzać podczas realizacji procesu inwestycyjnego"
  Gdańsk 08.06.2016 r., godz. 11.00 - 12.30 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  18. "Szkolenie z zasad projektowania i montażu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz fotowoltaicznymi" - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 09.06.2016 r., godz. 14.00 - 18.00, budynek NOT - u, ul. Ratajska 6

  19. "Co nowego w Prawie budowlanym? - Podsumowanie zmian z okresu od września 2015 r. do września 2016 r"
  -
  Słupsk - 21.09.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00 w Starostwie Powiatowym w sali konferencyjnej przy ul. Szarych Szeregów 14.
   

  - Gdańsk - dwa terminy dla tego samego szkolenia:

  • 22.09.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00
  • 23.09.2016 r. od godz. 12.00 do 16.00

   w siedzibie Pomorskiej Izby (sala konferencyjna) przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

  20. "Akademia Inżyniera - Nowoczesne rozwiązania w instalacjach wodnych i grzewczych " 
  - Gdańsk - 12.10.2016 r. godz. 11.00 - 15.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155
  - Słupsk - 13.10.2016 r. godz. 11.00 do 15.00 w budynku NOT - u, ul. Garncarska 4

  20. "ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych, wg stanu prawnego na koniec września 2016 roku"
  Gdańsk 26.10.2016 r.
  , godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  21."41 Gdańskie Dni Elektryki - Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania" - szkolenie SEP o/Gdańsk i POIIB
  Gdańsk 28.10.2016 r.,godz. 09.00 - 18.00 w auli (III piętro) Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

  22. "Legalizacja samowoli budowlanej obiektu, a obowiązek jego rozbiórki"
  Gdańsk 04.11.2016 r., godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

  23. "Koszty cyklu życia obiektu budowlanego, najważniejsze zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod kątem kalkulacji kosztów"
  Gdańsk 09.11.2016 r., godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155

    udostępnił Iwona Teodorowicz – Kayser dnia 2016-11-29 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra