WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJA O ZASADACH FUNKCJONOWANIA PODMIOTU OKRĘGOWEJ IZBY

    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Przyjmowanie i załatwianie spraw dotyczących Izby oraz jej członków odbywa się w zakresie uregulowanym zgodnie z przepisami wewnętrznymi wydanymi przez Izbę, a w każdym innym obszarze - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.).

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2007-09-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra