WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2004 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 34/R/2004 - w sprawie powołania komisji ds. szkoleń w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-01-03 12:33:22
  2005-03-09 11:26:23
  2. UCHWAŁA nr 33/R/2004 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2004 2005-01-03 12:06:36
  2005-01-03 12:37:21
  3. UCHWAŁA nr 32/R/2004 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-01-03 11:59:54
  2005-01-04 10:03:32
  4. UCHWAŁA nr 31/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-01-03 11:54:31
  2005-01-03 16:48:45
  5. UCHWAŁA nr 30/R/2004 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-01-03 11:49:11
  2005-01-04 10:23:10
  6. UCHWAŁA nr 29/R/2004 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 grudnia 2004 r. i 01 stycznia 2005 r. 2005-01-03 11:35:02
  2005-01-04 10:58:04
  7. UCHWAŁA nr 28/R/2004 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2004-11-08 15:52:22
  2004-11-08 15:52:44
  8. UCHWAŁA nr 27/R/2004 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2004-11-08 15:41:57
  2005-01-03 11:37:27
  9. UCHWAŁA nr 26/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004-11-08 15:33:25
  2004-11-08 16:10:19
  10. UCHWAŁA nr 25/R/2004 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2004-11-08 15:27:15
  2005-02-25 09:06:27
  11. UCHWAŁA nr 24/R/2004 - w sprawie nowych członków Okręgowej Izby 2004-11-08 15:14:36
  2004-11-09 15:52:21
  12. UCHWAŁA nr 23/R/2004 - w sprawie zmiany budżetu Okręgowej Izby 2004-09-02 09:55:36
  2004-11-08 15:17:26
  13. UCHWAŁA nr 22/R/2004 - w sprawie ubezpieczenia na życie członków Okręgowej Izby 2004-09-02 09:44:32
  2004-11-08 15:22:00
  14. UCHWAŁA nr 21/R/2004 - w sprawie umowy o współpracy 2004-09-01 16:08:21
  2004-09-02 09:37:08
  15. UCHWAŁA nr 20/R/2004 - w sprawie deklaracji współpracy 2004-09-01 15:04:50
  2004-09-01 15:06:48
  16. UCHWAŁA nr 19/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004-09-01 14:49:37
  2005-02-25 13:50:33
  17. UCHWAŁA nr 18/R/2004 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2004-09-01 14:39:12
  2005-02-28 16:09:51
  18. UCHWAŁA nr 17/R/2004 - w sprawie nowych członków Okręgowej Izby 2004-09-01 14:21:04
  2005-02-28 16:38:20
  19. UCHWAŁA nr 16/R/2004 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2004-06-09 14:52:24
  2005-02-25 13:35:30
  20. UCHWAŁA nr 15/R/2004 - w sprawie nowych członków Okręgowej Izby 2004-06-09 14:48:40
  2005-03-01 12:47:13
  21. UCHWAŁA nr 14/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004-06-09 14:44:50
  2004-06-09 15:15:02
  22. UCHWAŁA nr 13/R/2004 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2003 r. 2004-04-02 10:55:01
  2005-03-09 11:25:17
  23. UCHWAŁA nr 12/R/2004 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 marca 2004 r. 2004-04-02 10:51:54
  2005-02-25 14:01:03
  24. UCHWAŁA nr 11/R/2004 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 kwietnia 2004 r. 2004-04-02 10:47:24
  2005-03-01 13:04:21
  25. UCHWAŁA nr 10/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004-03-08 13:35:50
  2005-02-25 15:55:27
  26. UCHWAŁA nr 9/R/2004 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 lutego 2004 r. 2004-03-08 12:55:17
  2005-02-25 15:35:19
  27. UCHWAŁA nr 8/R/2004 - w sprawie przyjęcia nowych członków przeniesionych z innej okręgowej izby. 2004-03-08 12:47:43
  2004-03-08 13:10:43
  28. UCHWAŁA nr 7/R/2004 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 marca 2004 r. 2004-03-08 12:39:05
  2005-03-01 12:53:57
  29. UCHWAŁA nr 6/R/2004 - w sprawie zwołania II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 2004-02-06 10:39:31
  2004-03-08 13:40:57
  30. UCHWAŁA nr 5/R/2004 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2004 r. 2004-02-06 10:34:44
  2004-03-08 13:43:32
  31. UCHWAŁA nr 4/R/2004 - w sprawie skreślenia członka Okręgowej Izby z dniem 01 stycznia 2004 r. 2004-02-06 10:18:30
  2004-03-08 13:54:55
  32. UCHWAŁA nr 3/R/2004 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 stycznia 2004 r. 2004-02-06 10:14:10
  2005-02-25 15:30:22
  33. UCHWAŁA nr 2/R/2004 - w sprawie przyjęcia nowych członków przeniesionych z innej okręgowej izby. 2004-02-06 10:10:46
  2004-03-08 14:00:38
  34. UCHWAŁA nr 1/R/2004 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 lutego 2004 r. 2004-02-06 10:06:30
  2005-03-01 12:59:47
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra