WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2016

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 01/SO/2016 do nr 77/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-01-07 12:53:17
  2. UCHWAŁY od nr 78/SO/2016 do nr 217/SO/2016 w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-02-05 09:40:09
  3. UCHWAŁY od nr 217/SO/2016 do nr 329/SO/2016 w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-03-03 12:26:47
  4. UCHWAŁA nr 1/R/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2015 r. 2016-03-15 15:25:04
  2016-03-15 15:26:32
  5. UCHWAŁA nr 2/R/2016 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2015 r. 2016-03-15 15:29:34
  2016-03-15 15:30:34
  6. UCHWAŁA nr 3/R/2016 - w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu nagrody POIIB za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej" 2016-03-17 08:44:44
  2016-03-17 08:48:50
  7. UCHWAŁY od nr 330/SO/2016 do nr 398/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-04-08 12:14:01
  8. UCHWAŁY od nr 399/SO/2016 do nr 460/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-05-10 09:10:13
  9. UCHWAŁY od nr 461/SO/2016 do nr 532/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-06-03 14:53:31
  10. UCHWAŁA nr 4/R/2016 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-06-22 14:12:37
  2016-06-22 14:21:52
  11. UCHWAŁY od nr 533/SO/2016 do nr 610/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-07-06 13:44:12
  12. UCHWAŁY od nr 611/SO/2016 do nr 803/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-08-17 10:04:27
  13. UCHWAŁY od nr 804/SO/2016 do nr 902/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-09-08 07:57:52
  14. UCHWAŁA nr 5/R/2016 - w sprawie indywidualnej członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-09-14 12:09:03
  15. UCHWAŁY od nr 903/SO/2016 do nr 985/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-10-05 10:27:37
  16. UCHWAŁY od nr 986/SO/2016 do nr 1045/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-11-09 13:24:01
  17. UCHWAŁA NR 6/R/2016 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2016-11-09 13:50:33
  2016-11-09 13:52:28
  18. Uchwała nr 7/R/2016 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu nagrody POIIB za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej" 2016-11-09 14:48:05
  2016-11-09 14:57:25
  19. UCHWAŁY od nr 1046/SO/2016 do nr 1092/SO/2016 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-12-06 13:48:45
  2016-12-14 11:56:07
  20. UCHWAŁA nr 8/R/2016 w sprawie zwołania XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016-12-15 14:25:42
  2017-01-25 11:07:01
  21. UCHWAŁA nr 09/R/2016 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2017 r. 2016-12-15 15:07:07
  2016-12-15 15:08:29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra