WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2013

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 01/SO/2013 do nr 66/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-01-10 14:55:31
  2. UCHWAŁY od nr 67/SO/2013 do nr 237/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-02-06 10:08:45
  3. UCHWAŁA nr 1/R/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r. 2013-02-27 10:14:33
  4. UCHWAŁA nr 2/R/2013 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r. 2013-02-27 10:16:33
  5. UCHWAŁY od nr 238/SO/2013 do nr 339/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-04-11 14:30:40
  6. UCHWAŁY od nr 340/SO/2013 do nr 408/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-04-11 14:33:25
  7. UCHWAŁY od nr 409/SO/2013 do nr 468/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-05-15 12:23:59
  8. Uchwała nr 3/R/2013 - w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynie 2013-05-15 12:30:46
  9. UCHWAŁY od nr 469/SO/2013 do nr 534/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-06-06 11:28:43
  10. UCHWAŁA nr 4/R/2013 - w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej PIIB 2013-07-03 14:41:02
  11. UCHWAŁA nr 5/R/2013 - w sprawie zakupu nieruchomości dla potrzeb Izby 2013-07-03 14:47:17
  2013-07-03 14:48:12
  12. UCHWAŁA nr 6/R/2013 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-07-03 14:53:10
  13. UCHWAŁY od nr 535/SO/2013 do nr 665/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-07-03 14:56:32
  2013-08-07 11:05:04
  14. UCHWAŁY od nr 666/SO/2013 do nr 807/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-08-07 11:06:43
  2013-09-02 16:47:30
  15. UCHWAŁY od nr 808/SO/2013 do nr 893/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-09-17 10:08:48
  16. Uchwała nr 7/R/2013 - w sprawie regulaminu oraz zasad organizacji zebrań w obwodach wyborczych 2013-09-17 10:28:42
  17. UCHWAŁY od nr 894/SO/2013 do nr 961/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-10-10 12:16:04
  18. UCHWAŁY od nr 962/SO/2013 do nr 1011/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-11-07 12:23:10
  19. UCHWAŁA nr 8/R/2013 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2013-11-27 10:54:10
  20. UCHWAŁA nr 9/R/2013 - w sprawie zwołania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-11-27 10:57:46
  2013-11-27 10:58:55
  21. UCHWAŁY od nr 1012/SO/2013 do nr 1056/SO/2013 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013-12-05 12:43:24
  22. UCHWAŁA nr 10/R/2013 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2014 r. 2013-12-30 16:26:59
  23. UCHWAŁA nr 11/R/2013 - w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Rady 2013-12-30 16:31:17
  2013-12-30 16:32:07
  24. UCHWAŁA nr 12/R/2013 - w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Prezydium Rady 2013-12-30 16:34:51
  2013-12-30 16:35:53
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra