WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2012

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 1/SO/2012 do nr 63/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-01-11 12:24:22
  2. UCHWAŁY od nr 64/SO/2012 do nr 224/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-02-02 13:35:13
  3. UCHWAŁA nr 1/R/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POIIB za 2011 r. 2012-02-29 14:36:54
  2012-02-29 14:38:50
  4. UCHWAŁA nr 2/R/2012 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego POIIB za 2011 r. 2012-02-29 14:41:47
  5. UCHWAŁY od nr 225/SO/2012 do nr 315/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-04-04 14:15:22
  6. UCHWAŁY od nr 316/SO/2012 do nr 376/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-04-04 14:17:51
  7. UCHWAŁY od nr 377/SO/2012 do nr 376/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-05-16 14:44:19
  8. UCHWAŁY od nr 377/SO/2012 do nr 422/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-05-16 14:45:51
  9. UCHWAŁA nr 3/R/2012 - w sprawie regulaminu organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-05-16 14:48:10
  2012-05-16 14:56:24
  10. UCHWAŁA nr 4/R/2012 - w sprawie rezygnacji z zakupu i wysyłki kalendarzy do członków Pomorskiej OIIB 2012-05-16 14:52:13
  11. UCHWAŁA nr 5/R/2012 - w sprawie kontynuacji zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Pomorskiej OIIB 2012-05-16 14:54:57
  2012-05-16 14:55:28
  12. UCHWAŁY od nr 423/SO/2012 do nr 485/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-06-12 09:13:31
  13. UCHWAŁA nr 6/R/2012 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-07-03 14:21:49
  2012-07-03 14:24:33
  14. UCHWAŁA nr 7/R/2012 - w sprawie kontynuacji zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Pomorskiej Okręgowej izby In 2012-07-03 14:28:36
  2012-12-19 11:12:06
  15. UCHWAŁY od nr 486/SO/2012 do nr 550/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-08-03 12:16:17
  16. UCHWAŁY od nr 551/SO/2012 do nr 731/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-08-03 12:17:40
  17. UCHWAŁY od nr 732/SO/2012 do nr 804/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-09-05 13:59:06
  18. UCHWAŁY od nr 805/SO/2012 do nr 859/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-11-14 12:57:46
  19. UCHWAŁY od nr 860/SO/2012 do nr 903/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-11-14 12:59:37
  20. UCHWAŁA nr 8/R/2012 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2012-11-14 13:02:28
  21. UCHWAŁY od nr 904/SO/2012 do nr 958/SO/2012 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-12-13 14:19:15
  22. UCHWAŁA nr 9/R/2012 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2013 r. 2012-12-19 11:04:28
  23. UCHWAŁA nr 10/R/2012 - w sprawie zwołania XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012-12-19 11:08:33
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra