WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Uchwały XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2017

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 80/SO/2017 do nr 230/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-02-06 14:33:42
  2. UCHWAŁY od 231/SO/2017 do nr 335/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-03-06 13:33:36
  3. UCHWAŁA nr 1/R/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016 r. 2017-03-21 13:56:55
  2017-03-21 14:00:14
  4. UCHWAŁA nr 2/R/2017 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016 r. 2017-03-21 13:59:36
  2017-03-21 14:00:34
  5. UCHWAŁY od nr 336/SO/2017 do nr 414/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-04-05 11:29:24
  2017-04-05 11:29:54
  6. UCHWAŁY od nr 415/SO/2017 do nr 467/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-05-11 13:01:46
  2017-05-23 10:01:22
  7. UCHWAŁA nr 3/R/2017 - w sprawie udzielenia pożyczki Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa 2017-06-02 14:57:57
  2017-06-02 14:59:28
  8. UCHWAŁY od nr 468/SO/2017 do nr 533/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-06-06 13:11:44
  9. UCHWAŁA nr 4/R/2017 - w sprawie czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-06-20 14:41:40
  10. UCHWAŁY od nr 534/SO/2017 do nr 598/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-07-07 13:09:10
  11. UCHWAŁY od nr 599/SO/2017 do nr 777/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-08-16 11:28:00
  12. UCHWAŁY od nr 778/SO/2017 do nr 875/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-09-06 10:21:10
  13. Uchwała nr 5/R/2017 - w sprawie regulaminu oraz zasad organizacji zebrań w obwodach wyborczych 2017-09-14 11:44:49
  2017-09-14 12:37:08
  14. Uchwała nr 6/R/2017 - w sprawie przyznania pomocy finansowej na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez region pomorsk 2017-09-14 12:30:02
  2017-09-14 12:37:44
  15. UCHWAŁY od nr 876/SO/2017 do nr 938/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-10-05 12:34:53
  16. UCHWAŁY od nr 939/SO/2017 do nr 991/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-11-07 15:08:42
  17. UCHWAŁA nr 7/R/2017 - w sprawie badania bilansu 2017-11-10 14:20:27
  2017-11-10 14:28:52
  18. UCHWAŁA nr 8/R/2017 - w sprawie zwołania XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego 2017-11-10 14:22:41
  2017-11-10 14:28:24
  19. UCHWAŁA nr 9/R/2017 - w sprawie terminu przygotowania sprawozdań organów Izby na XVII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy 2017-11-10 14:25:02
  20. UCHWAŁY od nr 992/SO/2017 do nr 1052/SO/2017 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017-12-06 09:14:41
  21. UCHWAŁA nr 10/R/2017 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2018 r. 2017-12-13 15:04:35
  2017-12-13 15:11:40
  22. UCHWAŁY od nr 01/SO/2018 do nr 75/SO/2018 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018-01-10 09:07:09
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra