WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2006 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 39/R/2006 - w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-12-20 13:06:24
  2006-12-20 13:07:25
  2. UCHWAŁA nr 38/R/2006 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2007 rok 2006-12-20 13:04:40
  2006-12-20 15:49:10
  3. UCHWAŁA nr 37/R/2006 - w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Legislacji Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-11-09 16:17:41
  2006-12-20 13:02:29
  4. UCHWAŁA nr 36 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2006-11-09 16:10:38
  2006-11-09 16:11:06
  5. UCHWAŁA nr 35/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-11-09 15:57:59
  2006-11-10 11:09:22
  6. UCHWAŁA nr 34/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2006-11-09 15:55:32
  2006-11-10 11:18:16
  7. UCHWAŁA nr 33/R/2006 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-11-09 15:52:23
  2006-11-10 11:21:22
  8. UCHWAŁA nr 32/R/200 6 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-11-09 15:46:24
  2006-11-10 11:24:34
  9. UCHWAŁA nr 31/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-11-09 15:39:28
  2006-11-10 10:44:35
  10. UCHWAŁA nr 30/R/2006 - w sprawie kontynuacji ubezpieczenia na życie członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-09-08 13:49:19
  2006-11-09 15:41:04
  11. UCHWAŁA nr 29/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-09-08 13:47:30
  2006-09-11 12:27:32
  12. UCHWAŁA nr 28/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2006-09-08 13:44:14
  2006-09-11 12:26:08
  13. UCHWAŁA nr 27/R/2006 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-09-08 13:42:20
  2006-09-11 12:24:19
  14. UCHWAŁA nr 26/R/2006 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-09-08 13:38:14
  2006-09-11 12:22:13
  15. UCHWAŁA nr 25/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-09-08 12:54:16
  2006-09-11 12:20:42
  16. UCHWAŁA nr 24/R/2006 - w sprawie przyznania pomocy finansowej na odbudowę zniszczonego pożarem kościoła św. Katarzyny w Gdańsku 2006-09-08 12:39:30
  2006-09-08 12:40:08
  17. UCHWAŁA nr 23/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-06-05 15:56:46
  2006-06-05 16:33:35
  18. UCHWAŁA nr 22/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2006-06-05 15:52:58
  2006-06-05 16:31:42
  19. UCHWAŁA nr 21/R/2006 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-06-05 15:50:44
  2006-06-05 16:29:00
  20. UCHWAŁA nr 20/R/2006 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-06-05 15:48:33
  2006-06-05 16:24:22
  21. UCHWAŁA nr 19/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-06-05 15:35:53
  2006-09-08 12:22:47
  22. UCHWAŁA nr 18/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-04-25 15:27:22
  2006-04-25 16:07:10
  23. UCHWAŁA nr 17/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-04-25 15:25:28
  2006-04-25 16:02:45
  24. UCHWAŁA nr 16/R/2006 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-04-25 15:23:19
  2006-04-25 16:06:15
  25. UCHWAŁA nr 15/R/2006 - w sprawie utworzenia zespołów jako organów pomocniczych Rady 2006-04-25 14:46:30
  2006-04-25 14:51:24
  26. UCHWAŁA nr 14/R/2006 - w sprawie osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-04-24 15:45:41
  2006-04-25 11:46:35
  27. UCHWAŁA nr 13/R/2006 - w sprawie wyboru Prezydium Rady 2006-04-24 15:35:05
  2006-04-24 15:47:47
  28. UCHWAŁA nr 12/R/2006 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2006 r. 2006-03-30 13:30:03
  2006-04-03 14:20:11
  29. UCHWAŁA nr 11/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-03-30 13:20:05
  2006-03-30 15:43:09
  30. UCHWAŁA nr 10/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-03-30 13:12:16
  2006-03-30 14:03:22
  31. UCHWAŁA nr 9/R/2006 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-30 13:04:18
  2006-03-30 14:07:56
  32. UCHWAŁA nr 8/R/2006 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-30 12:52:04
  2006-03-30 15:46:02
  33. UCHWAŁA nr 7/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-30 12:39:54
  2006-04-03 14:04:29
  34. UCHWAŁA nr 6/R/2006 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-06 14:55:03
  2006-03-30 12:42:06
  35. UCHWAŁA nr 5/R/2006 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-03-06 14:51:47
  2006-04-03 14:17:49
  36. UCHWAŁA nr 4/R/2006 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2006-03-06 14:44:59
  2006-03-06 15:29:43
  37. UCHWAŁA nr 3/R/2006 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-06 13:46:24
  2006-03-06 15:32:29
  38. UCHWAŁA nr 2/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-03-06 13:35:54
  2006-03-30 12:48:26
  39. UCHWAŁA nr 1/R/2006 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2005 r. 2006-03-06 13:12:54
  2006-03-06 13:18:12
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra