WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2008 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 20/R/2008 - w sprawie regulaminu organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń Okręgowej Izby 2008-12-18 11:30:55
  2008-12-18 12:43:15
  2. UCHWAŁA nr 19/R/2008 - w sprawie zwołania VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-12-18 11:20:25
  2008-12-18 11:20:38
  3. UCHWAŁA nr 18/R/2008 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej izby na 2009 r. 2008-12-18 11:10:57
  2008-12-18 11:32:45
  4. UCHWAŁY od nr 891/SO/2008 do nr 925/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-12-05 12:13:41
  2008-12-05 12:13:48
  5. UCHWAŁA nr 16/R/2008 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2008-11-05 10:39:24
  2008-12-05 12:11:40
  6. UCHWAŁA nr 17/R/2008 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-11-05 10:44:11
  2008-12-05 12:07:52
  7. UCHWAŁY od nr 844/SO/2008 do nr 890/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-11-07 09:16:57
  2008-12-05 12:11:10
  8. UCHWAŁY od nr 790/SO/2008 do nr 843/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-10-09 11:50:47
  2008-10-09 11:50:55
  9. UCHWAŁY od nr 724/SO/2008 do nr 789/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-09-04 12:24:38
  2008-11-07 09:13:09
  10. UCHWAŁA nr 15/R/2008 - w sprawie upoważnienia do zmiany umowy w zakresie zbiorowego ubezpieczenia na życie dla członków Pomorskiej Okręgowej Izb 2008-08-27 10:30:26
  2008-08-27 10:30:33
  11. UCHWAŁA nr 14/R/2008 - w sprawie odznaczeń i wyróżnień członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-08-27 10:12:25
  2008-08-29 15:11:43
  12. UCHWAŁY od nr 607/SO/2008 do nr 723/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-08-12 14:55:14
  2008-09-04 12:22:51
  13. UCHWAŁY od nr 491/SO/2008 do nr 606/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-08-12 14:53:38
  2008-08-12 14:53:44
  14. UCHWAŁY od nr 449/SO/2008 do nr 490/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-06-04 09:11:23
  2008-08-12 14:48:29
  15. UCHWAŁA nr 13/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:25:25
  2008-05-29 12:25:37
  16. UCHWAŁA nr 12/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:23:58
  2008-05-29 12:24:08
  17. UCHWAŁA nr 11/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:19:42
  2008-05-29 12:20:00
  18. UCHWAŁA nr 10/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:15:47
  2008-05-29 12:17:50
  19. UCHWAŁA nr 9/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:11:23
  2008-05-29 12:13:57
  20. UCHWAŁA nr 8/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:09:40
  2008-05-29 12:09:47
  21. UCHWAŁA nr 7/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:06:47
  2008-05-29 12:06:54
  22. UCHWAŁA nr 6/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 12:04:17
  2008-05-29 12:29:17
  23. UCHWAŁA nr 5/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 11:55:16
  2008-05-29 11:55:30
  24. UCHWAŁA nr 4/R/2008 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-29 11:50:34
  2008-05-29 11:55:48
  25. UCHWAŁY od nr 383/SO/2008 do nr 448/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-05-05 16:13:39
  2008-05-05 16:13:46
  26. UCHWAŁY od nr 301/SO/2008 do nr 382/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-04-02 15:24:25
  2008-05-05 16:11:29
  27. UCHWAŁY od nr 226/SO/2008 do nr 300/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-03-05 15:22:36
  2008-04-02 15:23:13
  28. UCHWAŁA nr 3/R/2008 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007 2008-02-28 13:13:02
  2008-02-28 13:30:25
  29. UCHWAŁA nr 2/R/2008 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2007 r. 2008-02-28 13:08:02
  2008-02-28 13:08:09
  30. UCHWAŁA nr 1/R/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2007 r. 2008-02-28 12:45:01
  2008-02-28 12:50:41
  31. UCHWAŁY od nr 71/SO/2008 do nr 225/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-02-05 10:51:16
  2008-03-05 15:20:46
  32. UCHWAŁY od nr 1/SO/2008 do nr 70/SO/2008 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008-01-11 09:33:27
  2008-01-11 09:36:23
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra