WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2011 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 344/SO/2011 do nr 401/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-08-30 12:22:21
  2. UCHWAŁA nr 1/R/2011 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2010 r. 2011-03-02 08:53:14
  3. UCHWAŁA nr 2/R/2011 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2010 r. 2011-03-02 08:57:46
  2011-03-02 08:58:29
  4. UCHWAŁA nr 3/R/2011 - w sprawie korekty budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010 2011-03-02 09:06:45
  5. UCHWAŁY od nr 185/SO/2011 do nr 266/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-03-02 12:43:36
  6. UCHWAŁY od nr 1/SO/2011 do nr 57/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-02-11 14:28:54
  7. UCHWAŁY od nr 58/SO/2011 do nr 184/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-02-11 14:31:29
  8. UCHWAŁY od nr 267/SO/2011 do nr 343 /SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-04-07 12:45:43
  9. UCHWAŁY od nr 344/SO/2011 do nr 395/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-05-16 16:29:04
  10. UCHWAŁA nr 4/R/2011 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-06-29 08:51:16
  11. UCHWAŁY od nr 402/SO/2011 do nr 497/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-08-30 12:24:46
  12. UCHWAŁY od nr 498/SO/2011 do nr 648/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-08-30 12:26:06
  13. UCHWAŁA nr 5/R/2011 - w sprawie regulaminu organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-09-07 09:49:34
  14. UCHWAŁY od nr 649/SO/2011 do nr 714/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-11-07 16:13:03
  15. UCHWAŁY od nr 715/SO/2011 do nr 772/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-11-07 16:14:35
  16. UCHWAŁY od nr 773/SO/2011 do nr 821/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-11-07 16:16:00
  17. UCHWAŁA nr 6/R/2011 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2011-11-15 15:06:14
  2011-11-15 15:08:06
  18. UCHWAŁY od nr 822/SO/2011 do nr 863/SO/2011 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-12-21 11:32:28
  19. UCHWAŁA nr 7/R/2011 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2012 r. 2011-12-21 11:41:35
  2011-12-21 11:46:34
  20. UCHWAŁA nr 8/R/2011 - w sprawie zwołania XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011-12-21 11:44:09
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra