WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2015

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 01/SO/2015 do nr 63/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-01-15 13:32:03
  2015-01-15 13:39:25
  2. UCHWAŁY od nr 64/SO/2015 do nr 226/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-02-11 09:02:56
  3. UCHWAŁA nr 1/R/2015 - w sprawie zatwierdzenia Uchwały Prezydium nr 1/P/2015 Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-03-06 08:42:28
  2015-03-06 09:34:05
  4. UCHWAŁA nr 2/R/15 - w sprawie Nagród Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za prace dyplomowe wykonane na Politechnice Gdańskiej 2015-03-06 09:42:00
  2015-11-17 14:07:56
  5. UCHWAŁA nr 3/R/2015 - w sprawie Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 2015-03-06 09:48:24
  2015-03-06 09:49:12
  6. UCHWAŁA nr 4/R/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 r. 2015-03-06 09:51:04
  7. UCHWAŁA nr 5/R/2015 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 r. 2015-03-06 09:52:18
  8. UCHWAŁY od nr 227/SO/2015 do nr 316/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-03-26 13:24:59
  9. UCHWAŁY od nr 317/SO/2015 do nr 385/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-09 11:50:03
  10. UCHWAŁY od nr 386/SO/2015 do nr 444/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-05-08 12:12:12
  2015-06-09 09:18:36
  11. UCHWAŁY od nr 445/SO/2015 do nr 510/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-06-09 09:23:33
  2015-06-09 09:24:30
  12. UCHWAŁA nr 6/R/2015 - w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do OSD POIIB w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej 2015-06-24 11:11:46
  2015-06-25 08:33:46
  13. UCHWAŁA nr 7/R/2015 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-06-24 11:32:11
  2015-06-24 11:51:00
  14. UCHWAŁY od nr 511/SO/2015 do nr 633/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-07-06 14:00:42
  15. UCHWAŁY od nr 634/SO/2015 do nr 767/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-08-11 09:05:43
  16. UCHWAŁY od nr 768/SO/2015 do nr 843/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-09-21 16:22:52
  17. UCHWAŁA nr 8/R/2015 - w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej PIIB 2015-09-21 16:31:00
  2015-09-21 16:34:44
  18. UCHWAŁY od nr 844/SO/2015 do nr 894/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-10-12 14:40:13
  2015-11-05 09:02:11
  19. UCHWAŁY od nr 895/SO/2015 do nr 938/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-11-05 09:01:49
  20. UCHWAŁA nr 9/R/2015 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2015-11-17 13:01:11
  2015-11-17 13:01:55
  21. UCHWAŁA nr 10/R/2015 - w sprawie zwołania XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-11-17 13:05:52
  2015-11-17 13:06:33
  22. UCHWAŁY od nr 939/SO/2015 do nr 983/SO/2015 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-12-03 12:06:23
  23. UCHWAŁA nr 11/R/2015 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2016 r. 2015-12-18 11:50:45
  2015-12-18 11:56:16
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra