WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2005 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 43/RR/2005 - w sprawie wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnych za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjne 2006-01-06 11:44:29
  2006-01-19 15:57:09
  2. UCHWAŁA nr 42/RR/2005 - w sprawie zwołania Zjazdu Sprwozdawczego - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-01-06 11:37:35
  2006-01-06 11:38:18
  3. UCHWAŁA nr 41/RR/2005 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2006 r. 2006-01-06 11:32:13
  2006-01-06 14:24:17
  4. UCHWAŁA nr 40/RR/2005 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa w roku 2005 2006-01-06 11:25:29
  2006-01-06 12:03:53
  5. UCHWAŁA nr 39/RR/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2006-01-06 11:19:31
  2006-01-12 13:11:57
  6. UCHWAŁA nr 38/RR/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2006-01-06 11:10:40
  2006-01-12 13:22:09
  7. UCHWAŁA nr 37/RR/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-01-06 11:04:19
  2006-01-06 14:36:19
  8. UCHWAŁA nr 36/RR/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-01-06 10:57:57
  2006-01-12 12:59:05
  9. UCHWAŁA nr 35/RR/2005 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006-01-06 10:48:42
  2006-01-16 10:21:20
  10. UCHWAŁA nr 34/RR/2005 - w sprawie powoływania Składów Orzekających 2005-11-14 12:21:31
  2006-01-06 10:51:30
  11. UCHWAŁA nr 33/RR/2005 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2005-11-14 12:12:52
  2005-11-14 12:13:20
  12. UCHWAŁA nr 32/RR/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-11-14 12:00:39
  2006-03-06 13:14:17
  13. UCHWAŁA nr 31/RR/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2005-11-14 11:51:09
  2005-11-14 12:15:33
  14. UCHWAŁA nr 30/RR/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-11-14 11:29:51
  2005-11-14 11:45:45
  15. UCHWAŁA nr 29/RR/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-11-14 11:01:50
  2005-11-14 11:03:47
  16. UCHWAŁA nr 28/RR/2005 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-11-14 10:47:39
  2006-01-06 10:45:07
  17. UCHWAŁY od nr 28/R/2005 do nr 83/R/2005 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-09-12 13:56:08
  2005-09-13 10:40:21
  18. UCHWAŁA nr 27/R/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-09-12 13:41:10
  2005-11-14 10:35:46
  19. UCHWAŁA nr 26/R/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa na własną prośbę 2005-09-12 13:31:16
  2005-09-12 13:33:14
  20. UCHWAŁA nr 25/R/200 5. - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-09-12 13:21:34
  2005-09-12 13:27:33
  21. UCHWAŁA nr 24/R/2005 - w sprawie nowych członków Okręgowej Izby. 2005-09-12 13:11:55
  2005-09-12 13:18:41
  22. UCHWAŁA nr 23/R/2005 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-09-12 12:48:32
  2005-09-12 14:30:53
  23. UCHWAŁA nr 22/R/2005 - w sprawie zasad organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń Okręgowej izby 2005-07-18 11:57:54
  2005-07-18 16:34:45
  24. UCHWAŁA nr 21/R/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-07-18 11:51:05
  2005-07-18 13:56:27
  25. UCHWAŁA nr 20/R/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-07-18 11:34:04
  2005-07-18 14:06:50
  26. UCHWAŁA nr 19/R/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-07-18 10:53:31
  2005-07-18 14:12:28
  27. UCHWAŁA nr 18/R/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Okręgowej Izby 2005-07-18 10:44:43
  2005-07-18 14:19:21
  28. UCHWAŁA nr 17/R/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-06-07 12:28:00
  2005-07-18 10:48:50
  29. UCHWAŁA nr 16/R/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-06-07 12:24:41
  2005-06-09 11:29:16
  30. UCHWAŁA nr 15/R/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-06-07 12:20:47
  2005-06-09 11:16:20
  31. UCHWAŁA nr 14/R/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Okręgowej Izby 2005-06-07 12:17:38
  2005-06-09 12:43:34
  32. UCHWAŁA nr 13/R/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-03-31 13:05:28
  2005-06-07 12:18:55
  33. UCHWAŁA nr 12/R/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-03-31 13:03:12
  2005-03-31 13:43:41
  34. UCHWAŁA nr 11/R/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-03-31 13:01:14
  2005-03-31 13:46:10
  35. UCHWAŁA nr 10/R/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Okręgowej Izby 2005-03-31 12:58:22
  2005-03-31 13:47:49
  36. UCHWAŁA nr 9/R/2005 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2004 r. 2005-03-09 14:55:23
  2005-03-09 14:55:56
  37. UCHWAŁA nr 8/R/2005 - w sprawie zwołania III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-03-09 14:49:57
  2005-03-09 14:50:34
  38. UCHWAŁA nr 7/R/2005 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2005 r. 2005-03-09 14:45:58
  2005-03-10 11:15:56
  39. UCHWAŁA nr 6/R/2005 - w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2004 2005-03-09 14:38:54
  2005-03-16 14:36:53
  40. UCHWAŁA nr 5/R/2005 - w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Legislacyjnej 2005-03-09 11:56:18
  2005-03-09 12:06:29
  41. UCHWAŁA nr 4/R/2005 - w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005-03-09 11:50:26
  2005-03-09 14:04:00
  42. UCHWAŁA nr 3/R/2005 - w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 2005-03-09 11:42:41
  2006-03-06 13:14:56
  43. UCHWAŁA nr 2/R/2005 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie 2005-03-09 11:31:58
  2005-03-09 12:59:29
  44. UCHWAŁA nr 1/R/2005 - w sprawie przyjęcia nowych członków Okręgowej Izby 2005-03-09 11:23:00
  2005-03-09 14:25:45
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra