WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2010 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 5/R/2010 - w sprawie wyboru Prezydium Rady 2010-04-22 14:04:17
  2010-04-23 09:01:05
  2. UCHWAŁY od nr 347/SO/2010 do nr 412/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-04-06 10:18:51
  2010-04-06 10:19:00
  3. UCHWAŁY od nr 228/SO/2010 do nr 346/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-03-04 14:02:41
  2010-03-04 14:02:51
  4. UCHWAŁA nr 4/R/2010 - w sprawie korekty budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2009 2010-03-03 15:27:59
  2011-01-31 11:54:50
  5. UCHWAŁA nr 3/R/2010 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2009 r. 2010-03-03 15:23:17
  2010-03-03 15:23:23
  6. UCHWAŁA nr 2/R/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2009 r. 2010-03-03 15:18:25
  2010-03-03 15:20:37
  7. UCHWAŁY od nr 59/SO/2010 do nr 227/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-02-04 10:29:52
  2010-03-04 14:01:12
  8. UCHWAŁA nr 1/R/2010 - w sprawie przyznania pomocy finansowej ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti 2010-01-26 12:57:48
  2010-01-26 12:57:55
  9. UCHWAŁY od nr 1/SO/2010 do nr 58/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-01-13 15:19:27
  2010-02-04 10:28:40
  10. UCHWAŁA nr 6/R/2010 - w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Pomorskiej Okr 2010-04-23 08:55:53
  2010-04-23 09:03:54
  11. UCHWAŁA nr 7/R/2010 - w sprawie utworzenia zespołów jako organów pomocniczych Rady 2010-04-23 08:59:19
  12. UCHWAŁY od nr 413/SO/2010 do nr 491/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-05-12 10:39:36
  2010-05-12 11:36:56
  13. UCHWAŁY od nr 492/SO/2010 do nr 569/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-06-16 08:21:51
  14. UCHWAŁY od nr 570/SO/2010 do nr 659/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-07-02 10:55:48
  2010-07-02 10:56:18
  15. UCHWAŁY od nr 660/SO/2010 do nr 809/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-08-05 13:45:16
  16. UCHWAŁA nr 8/R/2010 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych 2010-09-01 13:47:54
  2011-01-31 11:52:15
  17. UCHWAŁA nr 9/R/2010 - w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych 2010-09-01 14:10:43
  2011-01-31 11:47:07
  18. UCHWAŁA nr 10/R/2010 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-09-01 14:31:23
  2011-01-31 11:44:41
  19. UCHWAŁA nr 11/R/2010 - w sprawie rezygnacji Ryszarda Trykosko z pełnienia funkcji w Radzie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-09-01 14:33:19
  20. UCHWAŁA nr 12/R/2010 - w sprawie zmiany uchwały 6/R/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakr 2010-09-01 14:38:38
  2010-09-01 14:39:40
  21. UCHWAŁY od nr 810/SO/2010 do nr 892/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-09-07 13:01:15
  22. UCHWAŁY od nr 893/SO/2010 do nr 945/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-10-01 10:41:15
  23. UCHWAŁY od nr 946/SO/2010 do nr 1001/SO/2010 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-11-02 13:04:13
  24. UCHWAŁA nr 13/R/2010 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2010-11-18 12:39:52
  2010-11-18 12:50:57
  25. UCHWAŁA nr 14/R/2010 - w sprawie dofinansowania czasopism naukowo-technicznych dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-11-18 12:56:19
  2011-06-30 12:22:03
  26. UCHWAŁA nr 15/R/2010 - w sprawie uchwalenia prowizorium Okręgowej Izby za 2011 r. 2010-12-21 13:34:01
  2011-12-21 11:23:16
  27. Uchwała nr 16/R/2010 - w sprawie zwołania X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010-12-21 13:45:50
  2011-01-26 09:47:16
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra