WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
  • Skład Organów Izby Okręgowej
  • Uchwały
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
  • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
  • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
  • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
  • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
  • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
  • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
  • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
  • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
  • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
  • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
  • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
  • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
  • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
  • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
  • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
  • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
  • Kontakt do Okręgowej Izby
  • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
  • Informacje bieżące Okręgowej Izby
  • Majątek Okręgowej Izby
  • Struktura własności Okręgowej Izby
  • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
    modyfikacji
    1. UCHWAŁA nr 38/R/2003 - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 2004-01-02 13:27:16
    2011-01-26 09:55:36
    2. UCHWAŁA nr 37/R/2003 - w sprawie korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych 2004-01-02 13:03:19
    2005-10-05 09:31:26
    3. UCHWAŁA nr 36/R/2003 - w sprawie przeniesienia członka do innej okręgowej izby 2004-01-02 12:44:43
    2004-02-06 12:24:19
    4. UCHWAŁA nr 35/R/2003 - w sprawie skreślenia członka Okręgowej Izby z dniem 01 listopada 2003 r. oraz 01 stycznia 2004 r. 2004-01-02 12:35:16
    2004-02-06 12:23:45
    5. UCHWAŁA nr 34/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 listopada 2003 r. oraz 01 grudnia 2003 r. 2004-01-02 12:27:41
    2005-03-08 14:06:30
    6. UCHWAŁA nr 33/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 grudnia 2003 r. oraz z dniem 01 stycznia 2004 r. 2004-01-02 12:16:27
    2005-03-01 13:50:15
    7. UCHWAŁA nr 32/R/2003 - w sprawie ekwiwalentu za utracone wynagrodzenia członków organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz k 2003-11-06 13:00:15
    2004-02-06 12:17:20
    8. UCHWAŁA nr 31/R/2003 - w sprawie zbadania bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2003 r. 2003-11-06 12:08:21
    2004-02-06 12:16:34
    9. UCHWAŁA nr 30/R/2003 - w sprawie skreślenia członków Okręgowej Izby z dniem 01 listopada 2003 r. 2003-11-06 11:55:09
    2005-03-01 13:29:51
    10. UCHWAŁA nr 29/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 października 2003 r. 2003-11-06 11:42:37
    2005-03-08 16:17:13
    11. UCHWAŁA nr 28/R/2003 - w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 września 2003 r. 2003-11-06 11:37:05
    2005-03-08 14:56:54
    12. UCHWAŁA nr 27/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 listopada 2003 r. 2003-11-06 11:16:34
    2005-03-03 16:24:47
    13. UCHWAŁA nr 26/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 października 2003 r. 2003-11-06 10:55:47
    2005-03-03 16:19:02
    14. UCHWAŁA nr 25/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby zawieszonych z dniem 01 września 2003 r. 2003-05-09 13:08:20
    2005-03-18 14:54:43
    15. UCHWAŁA nr 24/R/2003 - w sprawie partycypacji w kosztach odnowienia tablicy pamięci 2003-05-09 13:05:42
    2004-02-06 11:58:06
    16. UCHWAŁA nr 23/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 września 2003 r. 2003-05-09 13:03:39
    2005-03-03 16:13:00
    17. UCHWAŁA nr 22/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 sierpnia 2003 r. 2003-05-09 13:01:05
    2005-03-01 16:24:29
    18. UCHWAŁA nr 21/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 lipca 2003 r. 2003-08-27 13:05:28
    2005-03-01 16:06:22
    19. UCHWAŁA nr 20/R/2003 - w sprawie ustalenia szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane. 2003-08-27 13:03:58
    2005-02-25 09:09:22
    20. UCHWAŁA nr 19/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 czerwca 2003 r. 2003-08-27 13:02:30
    2005-03-01 16:01:46
    21. UCHWAŁA nr 18/R/2003 - w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego dla członków Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003-08-27 13:00:57
    2004-02-06 11:54:30
    22. UCHWAŁA nr 17/R/2003 - w sprawie Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. 2003-08-27 12:59:25
    2013-02-22 12:25:42
    23. UCHWAŁA nr 16/R/2003 - w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 12:56:08
    2004-02-06 11:52:59
    24. UCHWAŁA nr 15/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 17 kwietnia 2003 r. 2003-08-27 12:39:25
    2005-03-01 15:56:28
    25. UCHWAŁA nr 14/R/2003 - w sprawie aktualizacji prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 10:47:12
    2004-02-06 11:52:01
    26. UCHWAŁA nr 13/R/2003 - w sprawie ustanowienia Ramowego Programu Działania Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2003 - 2 2003-08-27 10:43:20
    2004-02-06 11:51:30
    27. UCHWAŁA nr 12/R/2003 - w sprawie ustanowienia Regulaminu I Zjazdu Sprawozdawczego 2003-08-27 10:37:21
    2004-02-06 11:50:33
    28. UCHWAŁA nr 11/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 kwietnia 2003 r. 2003-08-27 10:34:19
    2005-03-01 15:51:32
    29. UCHWAŁA nr 10/R/2003 - w sprawie zwołania I-szego Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowego. 2003-08-27 10:32:21
    2004-02-06 11:49:11
    30. UCHWAŁA nr 9/R/2003 - w sprawie utworzenia z dniem 01 marca 2003 r delegatury terenowej w Słupsku 2003-08-27 10:30:34
    2004-02-06 11:48:42
    31. UCHWAŁA nr 8/R/2003 - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 2003-08-27 10:28:09
    2004-02-06 11:48:11
    32. UCHWAŁA nr 7/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 marca 2003 r. 2003-08-27 10:20:40
    2005-03-01 15:45:40
    33. UCHWAŁA nr 6/R/2003 - w sprawie prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2003 r. 2003-08-27 10:16:26
    2004-02-06 11:46:46
    34. UCHWAŁA nr 5/R/2003 - w sprawie powołania komisji problemowych 2003-08-27 10:03:03
    2004-02-06 11:46:11
    35. UCHWAŁA nr 4/R/2003 - w sprawie upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu Okręgowej Rady. 2003-08-27 09:51:43
    2004-02-06 11:45:41
    36. UCHWAŁA nr 3/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 stycznia 2003 r. 2003-08-27 09:49:45
    2005-03-01 15:37:44
    37. UCHWAŁA nr 2/R/2003 - w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 stycznia 2003 r. 2003-08-27 09:47:58
    2005-03-01 15:39:25
    38. UCHWAŁA nr 1/R/2003 - w sprawie zmian w składzie Prezydium Okręgowej Rady. 2003-08-27 09:45:27
    2004-02-06 11:43:59
    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra