WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2009 R.

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁA nr 9/R/2009 - w sprawie zwołania IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-12-29 09:27:50
  2009-12-29 09:28:02
  2. UCHWAŁA nr 8/R/2009 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2010 r. 2009-12-29 09:21:32
  2009-12-29 09:24:34
  3. UCHWAŁA nr 7/R/2009 - w sprawie zlecenia opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej 2009-11-13 13:05:12
  2009-12-29 09:14:31
  4. UCHWAŁA nr 6/R/2009 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-11-12 13:08:35
  2011-06-29 09:04:32
  5. UCHWAŁA nr 5/R/2009 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2009-11-12 13:03:06
  2009-11-12 13:17:48
  6. UCHWAŁY od nr 906/SO/2009 do nr 969/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-11-04 14:54:37
  2009-11-04 14:54:46
  7. UCHWAŁY od nr 835/SO/2009 do nr 905/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-10-08 13:04:34
  2009-11-04 14:53:17
  8. UCHWAŁA nr 4/R/2009 - w sprawie Zasad organizacji zebrań w obwodach wyborczych 2009-09-09 11:56:15
  2009-11-12 13:05:34
  9. UCHWAŁY od nr 715/SO/2009 do nr 834/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-09-03 15:20:05
  2009-10-08 13:02:47
  10. UCHWAŁY od nr 631/SO/2009 do nr 714/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-08-03 14:02:07
  2009-09-03 15:18:50
  11. UCHWAŁY od nr 562/SO/2009 do nr 630/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-08-03 14:00:34
  2009-08-03 14:00:41
  12. UCHWAŁY od nr 479/SO/2009 do nr 561/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-08-03 13:58:25
  2009-08-03 13:58:34
  13. UCHWAŁY od nr 414/SO/2009 do nr 478/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-05-04 11:46:15
  2009-05-05 09:37:26
  14. UCHWAŁY od nr 326/SO/2009 do nr 413/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-04-02 13:57:46
  2009-04-02 13:57:54
  15. UCHWAŁY od nr 222/SO/2009 do nr 325/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-03-10 10:53:40
  2009-05-04 11:43:38
  16. UCHWAŁA nr 3/R/2009 - w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2008 2009-03-03 14:32:47
  2009-03-05 11:48:51
  17. UCHWAŁA nr 2/R/2009 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2008 r. 2009-03-03 14:31:40
  2009-03-03 14:31:46
  18. UCHWAŁA nr 1/R/2009 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2008 r. 2009-03-03 14:30:26
  2009-03-03 14:30:33
  19. UCHWAŁY od nr 80/SO/2009 do nr 221/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-02-03 14:13:31
  2009-03-10 10:52:29
  20. UCHWAŁY od nr 1/SO/2009 do nr 79/SO/2009 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009-01-19 12:51:42
  2009-01-19 12:51:55
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra