WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2014

  Lp. Tytuł dokumentu Data utworzenia /
  modyfikacji
  1. UCHWAŁY od nr 01/SO/2014 do nr 92/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-01-28 08:27:41
  2. UCHWAŁY od nr 93/SO/2014 do nr 263/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-02-04 14:17:10
  2014-03-05 13:57:22
  3. UCHWAŁA nr 1/R/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013 r. 2014-02-27 08:59:36
  2014-02-27 09:03:05
  4. UCHWAŁA nr 2/R/2014 - w sprawie podziału zatwierdzonego wyniku finansowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013 r. 2014-02-27 09:05:39
  2014-02-27 09:06:40
  5. UCHWAŁY od nr 264/SO/2014 do nr 339/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-03-05 13:54:46
  2014-03-05 13:56:37
  6. UCHWAŁY od nr 340/SO/2014 do nr 419/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-04-02 13:21:21
  7. UCHWAŁA nr 3/R/2014 - w sprawie wyboru Prezydium Rady 2014-04-17 10:09:00
  2014-04-17 10:10:11
  8. UCHWAŁA nr 4/R/2014 - w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Pomorskiej Okr 2014-04-17 10:14:17
  9. UCHWAŁA nr 5/R/2014 - w sprawie utworzenia Zespołu ds. samopomocy koleżeńskiej 2014-04-17 10:42:33
  10. UCHWAŁY od nr 420/SO/2014 do nr 467/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-05-13 09:40:04
  11. UCHWAŁA nr 6/R/2014 - w sprawie utworzenia zespołów jako organów pomocniczych Rady 2014-05-13 09:56:02
  2014-05-13 10:19:12
  12. UCHWAŁY od nr 468/SO/2014 do nr 550/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-06-11 11:19:27
  13. UCHWAŁA nr 7/R/2014 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-07-07 10:55:39
  14. UCHWAŁY od nr 551/SO/2014 do nr 636/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-07-16 15:22:56
  15. UCHWAŁY od nr 637/SO/2014 do nr 777/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-08-13 08:47:25
  2014-08-13 08:48:15
  16. UCHWAŁY od nr 778/SO/2014 do nr 830/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa 2014-09-05 11:26:47
  2014-10-06 12:32:35
  17. UCHWAŁY od nr 831/SO/2014 do nr 889/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-10-06 12:23:30
  2014-10-06 12:24:35
  18. UCHWAŁA nr 8/R/2014 - w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej PIIB 2014-10-29 11:53:44
  19. UCHWAŁY od nr 890/SO/2014 do nr 943/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-11-04 13:47:58
  20. UCHWAŁA nr 9/R/2014 - w sprawie badania bilansu Okręgowej Izby 2014-11-04 13:53:32
  21. UCHWAŁA nr 10/R/2014 - w sprawie regulaminu organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-11-04 14:04:06
  2014-11-04 14:09:37
  22. UCHWAŁY od nr 944/SO/2014 do nr 981/SO/2014 - w sprawach indywidualnych członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-12-04 13:48:58
  23. UCHWAŁA nr 11/R/2014 - w sprawie zwołania XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-12-23 08:22:17
  2014-12-23 08:23:32
  24. UCHWAŁA nr 12/R/2014 - w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2015 r. 2014-12-23 08:37:56
  25. UCHWAŁA nr 13/R/2014 - w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Legislacji Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-12-23 08:51:37
  26. UCHWAŁA nr 14/R/2014 - w sprawie zmiany składu Rady Programowej Kwartalnika „Pomorski Inżynier” 2014-12-23 08:54:54
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra